22styczeń2019     ISSN 2392-1684

Podpisanie umowy foto 1 Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku

Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku

15 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni podpisano dwie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”:

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 4 200 m na kwotę 90 179 866,95 zł brutto oraz

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 2 220 m na kwotę 51 368 844,24 zł brutto.

Wykonawcą obu umów jest Jan De Nul N.V. Tragel 60, 9308 Hofstade – Aalst, Belgia.

Przedmiotem projektu jest modernizacja całej długości toru wodnego zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego (część Portu Morskiego w Gdańsku). W ramach inwestycji zaplanowano powiększenie szerokości toru w dnie i zwiększenie jego głębokości technicznej.

Po wykonaniu robót zaktualizowane zostanie ustawienie oznakowania nawigacyjnego, poprzez modernizację 6 znaków i zakup 7 nowych znaków przegubowych (ta część projektu jest w trakcie realizacji na bazie oddzielnego kontraktu).

Inwestycja umożliwi dwukierunkową żeglugę jednostek oraz zapewni bezpieczeństwo statkom wpływającym do i wypływającym z Portu Gdańsk. Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec kwietnia 2020 roku.

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Okres realizacji obu umów to 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiotem umowy na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 6 420 m jest:

— wykonanie robót czerpalnych na torze wodnym na długości 4 200 m,

— wykonanie refulacji polegającej na wbudowaniu urobku piaszczystego pochodzącego z robót czerpalnych i wbudowaniu go w brzeg morski,

— wykonanie odkładu urobku w wyznaczonych miejscach.

Na wstępie, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski przedstawił krótką prezentację nt. Urzędu i projektu.

Podczas uroczystości, wykonawcę – firmę Jan De Nul N.V. reprezentowali: Kurt Levrau i Jacek Olek.

Natomiast inwestora, Urząd Morski w Gdyni : Wiesław Piotrzkowski, Andrzej Małkiewicz, Janina Wereda oraz członkowie zespołu realizującego projekt.

Źródło: Urząd Morski w Gdyni

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 5
Dar Pomorza Gdynia foto NB

"Znaczy kapitan" Borchardta na pokładzie Daru Pomorza

11 maja na pokładzie „Daru Pomorza” odbędzie się premiera spektaklu „Znaczy kapitan” Teatru Miejskiego w Gdyni. Tekst słynnej książki kpt. Karola Olgierda Borchardta na potrzeby widowiska zaadaptował kierownik literacki gdyńskiej sceny Paweł Huelle.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 54
Modernizacja ostrogi północnej w Porcie Gdynia

Modernizacja ostrogi północnej w Porcie Gdynia

Końcówka 2018 roku była w Porcie Gdynia wyjątkowo dynamiczna. W ostatnich tygodniach  podpisano porozumienie pomiędzy ZMPG SA oraz Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie modernizacji ostrogi północnej, stanowiącej element wejścia z awanportu do wewnętrznej części Portu Gdynia.

Poszerzenie wejścia obok powiększonej obrotnicy  jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym wykorzystanie pełnych możliwości portu w zakresie obsługi jednostek docelowo do 400 metrów.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 96
SG 211

Załoga SG-211 w nocnej akcji poszukiwawczo-ratowniczej na Bałtyku

Załoga jednostki pływającej SG-211 z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej 10 stycznia po godz. 22 wypłynęła do akcji ratowniczo-poszukiwawczej na Bałtyku. Poszukiwano marynarza, który miał wypaść za burtę płynącego do Gdyni statku towarowego.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 44
Nowy dowódca Dywizjonu Okrętów Podwodnych 1

Nowy dowódca Dywizjonu Okrętów Podwodnych

W poniedziałek (07.01.2019) w Porcie Wojennym w Gdyni odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku służbowym dowódcy Dywizjonu Okrętów Podwodnych.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej kmdr Leszek Dziadek objął dowodzenie Dywizjonem Okrętów Podwodnych. Przejął on obowiązki od kmdr. Sławomira Wiśniewskiego, który przez ponad 8 lat dowodził tą jednostką. W uroczystości wziął udział dowódca 3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław Jurkowlaniec, dowódcy jednostek podległych 3. Flotylli Okrętów, a także zaproszeni goście.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 55