Warsztat Lecha Walesy

Hala w Stoczni Gdańskiej, w której mieścił się warsztat Lecha Wałęsy została wpisana do rejestru zabytków

Procedura wpisu przebiegła sprawnie, a cała sytuacja była dość nietypowa. - To budynek ważny i nietuzinkowy, bo mieścił się w nim warsztat, w którym pracował Lech Wałęsa. Wpis jest o tyle ciekawy, że został dokonany na wniosek samego właściciela. Jak na tereny stoczniowe nie jest to sytuacja codzienna - przyznaje Marcin Tymiński, rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. - Budynek jest objęty wpisem do rejestru, właściciel zna warunki na jakich może inwestować. Ponadto może do tych inwestycji szybko i bez problemu przystępować. Wiemy, że właściciel planuje tam działalność gastronomiczną - dodaje M. Tymiński.

Warto podkreślić, że konserwator zabytków dokonała wpisu niezależnie od procedury, która toczy się dla innych terenów po stoczniowych. Do rejestru zabytków ma zostać wpisany cały teren stoczni sprzed 1989 roku.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku wpływa coraz więcej wniosków o wpis do rejestru z terenu Pomorza. - Ludzie chcą wpisywać swoje obiekty do rejestru zabytków, wiedzą, że wiąże się to nie tylko z obowiązkami, ale także z otrzymaniem dotacji na remont. Tych wniosków jest coraz więcej, co cieszy – mówi Tymiński.

Wśród zgłaszanych obiektów są przede wszystkim domy, dwory i obiekty industrialne.

Fot. wikipedia.org / Brian Solis
Źródło: Aleksandra Nietopiel/mkul, Radio Gdańsk radiogdansk.pl

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 115
ORP Metalowiec odholowany do stoczni Nauta fot1

Wycofany ze służby ORP Metalowiec odholowany na złomowanie do stoczni Nauta

Ostatnia Tarantula, były ORP Metalowiec (436) proj. 1241RE, po raz ostatni opuścił swoje MSD w Gdynii Oksywiu. Udając się do stoczni Nauta, gdzie zostanie najprawdopodobniej pocięty na złom. Jak zawsze w takim przypadku, okręty z 3.FO głośno pożegnały "kolegę".

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 179
Dar Pomorza Gdynia foto NB

"Znaczy kapitan" Borchardta na pokładzie Daru Pomorza

11 maja na pokładzie „Daru Pomorza” odbędzie się premiera spektaklu „Znaczy kapitan” Teatru Miejskiego w Gdyni. Tekst słynnej książki kpt. Karola Olgierda Borchardta na potrzeby widowiska zaadaptował kierownik literacki gdyńskiej sceny Paweł Huelle.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 107
Podpisanie umowy foto 1 Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku

Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku

15 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni podpisano dwie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”:

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 4 200 m na kwotę 90 179 866,95 zł brutto oraz

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 2 220 m na kwotę 51 368 844,24 zł brutto.

Wykonawcą obu umów jest Jan De Nul N.V. Tragel 60, 9308 Hofstade – Aalst, Belgia.

Przedmiotem projektu jest modernizacja całej długości toru wodnego zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego (część Portu Morskiego w Gdańsku). W ramach inwestycji zaplanowano powiększenie szerokości toru w dnie i zwiększenie jego głębokości technicznej.

Po wykonaniu robót zaktualizowane zostanie ustawienie oznakowania nawigacyjnego, poprzez modernizację 6 znaków i zakup 7 nowych znaków przegubowych (ta część projektu jest w trakcie realizacji na bazie oddzielnego kontraktu).

Inwestycja umożliwi dwukierunkową żeglugę jednostek oraz zapewni bezpieczeństwo statkom wpływającym do i wypływającym z Portu Gdańsk. Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec kwietnia 2020 roku.

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Okres realizacji obu umów to 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiotem umowy na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 6 420 m jest:

— wykonanie robót czerpalnych na torze wodnym na długości 4 200 m,

— wykonanie refulacji polegającej na wbudowaniu urobku piaszczystego pochodzącego z robót czerpalnych i wbudowaniu go w brzeg morski,

— wykonanie odkładu urobku w wyznaczonych miejscach.

Na wstępie, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski przedstawił krótką prezentację nt. Urzędu i projektu.

Podczas uroczystości, wykonawcę – firmę Jan De Nul N.V. reprezentowali: Kurt Levrau i Jacek Olek.

Natomiast inwestora, Urząd Morski w Gdyni : Wiesław Piotrzkowski, Andrzej Małkiewicz, Janina Wereda oraz członkowie zespołu realizującego projekt.

Źródło: Urząd Morski w Gdyni

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 65
SG 211

Załoga SG-211 w nocnej akcji poszukiwawczo-ratowniczej na Bałtyku

Załoga jednostki pływającej SG-211 z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej 10 stycznia po godz. 22 wypłynęła do akcji ratowniczo-poszukiwawczej na Bałtyku. Poszukiwano marynarza, który miał wypaść za burtę płynącego do Gdyni statku towarowego.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 93