28marzec2020     ISSN 2392-1684

Muzeum Miasta Gdyni na urodziny fot1

94. rocznica nadania Gdyni praw miejskich

Akcentów związanych z urodzinami Gdyni nie mogło zabraknąć w placówce najściślej związanej z historią miasta, czyli Muzeum Miasta Gdyni. W niedzielę w programie znalazło się m.in. spotkanie autorskie, warsztaty czy otwarcie nowego modułu na wystawie stałej „Gdynia – dzieło otwarte”.

Sporym zainteresowaniem cieszył się w urodzinowy gdyński weekend Muzeum Miasta Gdyni. Na miejscu przygotowano wydarzenia nawiązujące do historii miasta. Przez dwa dni muzeum zachęcało mieszkańców darmowym wstępem na wystawę, a jeszcze w niedzielne przedpołudnie można było wziąć udział m.in. w spotkaniu autorskim z Agnieszką Wojciechowską-Sej poświęconym „Kapeluszom z ulicy Kilińskiego”. Publikacja powstała podczas projektu realizowanego w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”, a tuż po spotkaniu odbyły się też warsztaty z powstawania nakryć głowy z lat 20.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 248
Bezpieczna przestrzeń powietrzna nad Portem Gdynia SA

Podpisanie porozumienia pomiędzy Portem Gdynia a 43 Bazą Lotnictwa Morskiego

W siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się podpisanie porozumienia pomiędzy Portem Gdynia a 43 Bazą Lotnictwa Morskiego.

Analizując niezwykle szybki rozwój sektora bezzalogowych statków powietrznych oraz związane z tym szanse i zagrożenia została podjęta decyzja o konieczności rozpoczęcia współpracy w zakresie zdefiniowania i dokładnego wydzielenia przestrzeni powietrznej, do bezpiecznych lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP), w przestrzeni powietrznej Portu Gdynia oraz zasad zarządzania tą przestrzenią.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 132
Fot 1 Dwa żeliwne działa pod opieką konserwatorów w Narodowym Muzeum Morskim

Dwa żeliwne działa pod opieką konserwatorów w Narodowym Muzeum Morskim

W zeszłym tygodniu do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przekazane zostały dwa żeliwne działa. Zabezpieczone eksponaty o 2,5 m długości każdy i wadze ok. 700 kg i 500 kg znajdują się obecnie pod opieką konserwatorów NMM, są zanurzone w wodzie, w specjalnych przeznaczonych dla nich pojemnikach.

- Działa są w dobrym stanie, szczególnie jedno z nich. Wstępne oględziny pozwoliły na ustalenie, że pochodzą one z XVII – XVIII wiek. – mówi zastępca dyrektora ds. merytorycznych dr Marcin Westphal – Na czas postępowania prokuratorskiego nie prowadzimy żadnych prac związanych z działami, więc w tym momencie nic więcej nie możemy powiedzieć o tych zabytkach.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 234
Stocznia Gdansk

Stocznia Gdańsk na liście UNESCO - złożenie wniosku

W piątek (31 stycznia 2020) w Paryżu zostanie złożony wniosek o wpisanie terenów Stoczni Gdańskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wraz z wnioskiem przekazany będzie projekt planu zarządzania tym obszarem. Gdańsk będzie reprezentowany przez Alana Aleksandrowicza, zastępcę prezydenta ds. inwestycji.

źródło: Urząd Miejski w Gdańsku, Referat Prasowy

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 182
Prom Baltivia w Gdańśku Styczen 2020 Fot. Henryk Żelazny

Od 20. do 31.01.2020 w miejsce promu Wawel na linii Gdańsk - Nynäshamn zatrudniony jest prom Baltivia

 

Jak podaje Polferries (PŻB), do końca stycznia rejsy do Nynäshamn obsługuje prom „Baltivia”. Zastępuje on zatrudniony stale na tej trasie prom „Wawel”, który przechodzi właśnie w gdańskiej "Remontowej" m.in. remont pokładu i przebudowę kominów.
"Baltivia" będzie również zmienniczką "Cracovii" w czasie jej postoju stoczniowego w okresie 10 - 27.02.2020 oraz "Mazovii" od 27.02 - 09.03.2020.

Info: red NB/AD 

Fot. Henryk Żelazny

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 367