DCT DSC0392a

Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT w Gdańsku bije rekord przeładunku na Bałtyku!

Nieosiągalna do tej pory na Morzu Bałtyckim, magiczna granica 2 milionów kontenerów przeładowanych w ciągu jednego roku została przekroczona!

Jak informuje z dumą DCT Gdańsk, stało się to w nocy z czwartku na piątek (19/20 grudnia).

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 240
KOŁ 209 kuter ze stoczni Parseta foto 01

KOŁ-209 - nowy kuter rybacki z kołobrzeskiej stoczni Parsęta

W piątek (20.12.2019) w Kołobrzegu oddano do eksploatacji kuter rybacki KOŁ-209.
Kutrowi nadano imię „Fredmarko” a jego matką chrzestną została Pani Marzanna Jawdyk, matka głównego projektanta jednostki Dawida Jawdyka.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 304
Powrot Daru Pomorza do Gdyni remont 2019

Dar Pomorza wrócił do macierzystego portu w Gdyni

Po miesięcznej nieobecności Dar Pomorza wrócił do Basenu Prezydenta gdyńskiego portu. Podczas pobytu żaglowca w Stoczni Remontowa SA wykonano m.in. piaskowanie, malowanie kadłuba, inspekcję i konserwację dwóch z trzech masztów fregaty, remont instalacji pożarowej oraz renowację ornamentów na dziobie.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 306
swieta DSC0267aa

Świąteczne życzenia!

info: Nasz Bałtyk to (w kolejności alfabetycznej) Antek Dubowicz i Dominik Dzigman

foto: © Antoni Dubowicz 2019

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 192
Polska Bandera foto 000ett67

Polscy marynarze będą zwolnieni z podatku dochodowego

16 grudnia 2019 r. Komisja Europejska zatwierdziła, jako zgodny z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE, przygotowany przez MGMiŻŚ środek pomocy państwa, polegający na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów marynarzy.

Warunkiem uzyskania zwolnienia podatkowego jest wykonywanie przez marynarzy pracy na statkach morskich podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli jest ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni (pół roku).

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 215