DSC0081 Pilot

Marynarska wigilia 2018

Spokojnych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia życzy wszystkim ludziom morza oraz czytelnikom Naszego Bałtyku załoga, Dominik i Antek.

Do życzeń dołącza pracująca dzisiaj na dziennej zmianie załoga gdyńskiego „Pilota”.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 154
WŁA 80

Kuter WŁA-80 uratowany przed złomowaniem

Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu” wraz z Muzeum Ziemi Puckiej przy wsparciu Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Gminy Władysławowo rozpoczęło starania o uratowanie jednego z najstarszych zachowanych bez przeróbek polskich kutrów „Wła- 80” (rok produkcji 1958). Przeznaczona na zezłomowanie jednostka została pozyskana, zabezpieczona i ustawiona na slipie stoczni „Szkuner”.  

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 299
Nabrzeże Włoskie Port Gdynia

Port Gdynia - modernizacja Nabrzeża Włoskiego

W siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisano kolejną umowę na wykonanie robót budowlanych. Umowa ta swoim zakresem obejmuje przebudowę całego, 125 metrowego Nabrzeża Włoskiego, wraz z około 30 metrowymi fragmentami przylegających konstrukcji Nabrzeży XXX-lecia i Albańskiego. Umowa opiewa na kwotę 17,6 mln zł brutto

W imieniu Portu Gdynia swoje podpisy pod umową złożyli Wiceprezes Grzegorz Dyrmo oraz Wiceprezes Piotr Nowak. Wykonawcę, firmę Strabag Sp. z o.o. reprezentowali Janusz Semeniuk i Marcin Wróblewski. "Z ogromna satysfakcją odnotowujemy fakt skutecznego doprowadzenia do podpisania umowy na przebudowę drugiego, po Słowackim, nabrzeża" - komentuje Wiceprezes Grzegorz Dyrmo.

Dla przypomnienia, wspomniana powyżej przez Wiceprezesa Grzegorza Dyrmo umowa, na przebudowę Nabrzeża Słowackiego została zawarta w dniu 22 listopada 2018 roku.

podpisana w dniu dzisiejszym umowa na przebudowę Nabrzeża Włoskiego, podobnie jak w przypadku Nabrzeża Słowackiego, przewiduje m. in. wykonanie nowej, zakotwionej, kombinowanej ścianki szczelnej, zwieńczonej nowym oczepem żelbetowym. Nabrzeże, w ramach prowadzonych prac, zostanie wyposażone w nowe urządzenia odbojowo-cumownicze. Planowany termin zakończenia prac to 12 m-cy od przekazania terenu budowy.

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.:"Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Potu Gdynia - Etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etapy II i III" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III "Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

"Port Gdynia w obecnej chwili realizuje wiele inwestycji , mających na celu dostosowanie infrastruktury Portu do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku. W swych działaniach staramy się przewidywać, a wręcz wyprzedzać przyszłe oczekiwania naszych kontrahentów - tu dla przykładu można wspomnieć o instalacji RTK" - kontynuuje Wiceprezes Grzegorz Dyrmo

Źródło: port.gdynia.pl

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 120
gra planszowa Port Gdańsk

Powstała gra planszowa Portu Gdańsk - Na Fali Sukcesów

Kup, sprzedaj, przeładuj, zacumuj, stwórz relacje biznesowe - dzień jak co dzień w Porcie Gdańsk, a jednocześnie scenariusz gry planszowej. To jedna z niewielu profesjonalnych gier o tematyce portowej na rynku.

Gra Portu Gdańsk - Na Fali Sukcesów - jest efektem półtorarocznej współpracy z uznanymi twórcami gier planszowych, występującymi pod szyldem Grupa MV Marcin Ropka, którzy wcześniej stworzyli takie gry jak Artefakty Obcych (4 wersje językowe, nakład 15 000 egz.), Polskie Smaki (2 wersje językowe, nakład 2 000 egz.) czy Twoja Kolej (3 wersje językowe, nakład 3 000 egz.).

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 153
Port Zewnętrzny w Gdyni

Kolejny ważny krok w budowie Portu Zewnętrznego w Gdyni

Zakończono z sukcesem dialog techniczny, który jest ważnym etapem przygotowawczym w budowie Portu Zewnętrznego w Gdyni. Udział w nim wzięło 13 podmiotów z różnych branż.

Celem dialogu technicznego było pozyskanie informacji od potencjalnych interesariuszy projektu, w zakresie koncepcji projektu budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim najnowszych, najkorzystniejszych oraz najlepszych rozwiązań technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych. Wypracowane rozwiązania przekazywane były bezpośrednio do biura projektowego zajmującego się przygotowaniem korekty ostatecznej wersji koncepcji Portu Zewnętrznego.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 146