28marzec2020     ISSN 2392-1684

Straz graniczna SG 211

Komunikat dla żeglarzy wracających do polskich portów

Z uwagi na aktualnie panującą sytuację epidemiczną w Polsce oraz w krajach nadbałtyckich o zamiarze wpłynięcia jednostki do portu należy poinformować Straż Graniczną za pośrednictwem administracji morskiej (kapitanatu lub bosmanatu portu). Rekomenduje się w tym zakresie przyjęcie dobrej praktyki polegającej na bezpośrednim informowaniu Straży Granicznej o planowanym wejściu do portu.

W odniesieniu do każdej jednostki rekreacyjnej, tj. jednostki prowadzącej żeglugę w celu sportowym lub turystycznym, podejmowane będą indywidualne działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wymagań prawnych zawartych w przepisach:
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 2 osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:
a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania wjazdowy ruch graniczny w morskich przejściach granicznych został ograniczony do następujących podróżnych:


1) obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemców posiadających Kartę Polaka;
4) szefów misji dyplomatycznych oraz członków personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osób posiadających stopień dyplomatyczny oraz członków ich rodzin;
5) cudzoziemców posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) cudzoziemców posiadających prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadających zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
a) wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b) przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy.
7) cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.

Fot. © Antoni Dubowicz 2013
Źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 348
Stena Vision Stena LIne 0023423525

Zmiany w ruchu promowym w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19!

Aktualizacja 18.03.2020:

STENA LINE wycofuje się z wprowadzonych uprzednio ograniczeń, uważając, że w jej interesie jest przewóz ludzi i towarów. Reszta to sprawa władz krajowych. Czyli "business as usual"!

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 238
Nagrody im Wiktorowicza

Wręczono nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza

Nagroda im. Kapitana Leszka Wiktorowicza to wyjątkowy laur. Otrzymują ją żeglarze wyróżniający się prekursorskimi osiągnięciami oraz wychowawcy kształtujący żeglarską świadomość kolejnych pokoleń.

W tym roku nagrodę główną otrzymał kpt. Bartłomiej Skwara – dowódca STS „Fryderyka Chopina”, który od wielu lat wychowuje nowe pokolenia żeglarzy, a także, wraz z załogą, zwyciężył w zmaganiach podczas Tall Ship Races 2019. Kapituła przyznała też nagrodę specjalną dla kapitanów Rafała Szymańskiego oraz Ireneusza Lewandowskiego za poprowadzenie „Daru Młodzieży” w Rejsie Niepodległości. Oficjalne wręczenie żeglarskich laurów odbyło się w Warszawie.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 127
Otto Sverdrup DSC0959a

HNoMS „Otto Ferdrup” (F312) w Gdyni

Dziś w Gdyni gościem była norweska fregata rakietowa HNoMS „Otto Ferdrup” (F312). W zasadzie z samego rana przybyć miały trzy inne okręty sił NATO na Bałtyku, ale na morzu był sztorm i być może rozpędził całe bractwo. Zamiast więc tych trzech - czwarty. Wszedł wcześniej, wczoraj wieczorem, dziś o 19:30 już nas opuścił. Aktualnie jest gdzieś w morzu z wyłączonym AISem.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 179
Krótka wizyta niemieckiego okrętu OSTE (A52) w Gdyni

Krótka wizyta niemieckiego okrętu OSTE (A52) w Gdyni

Dziś rano do Gdyni wszedł okręt pomocniczy Deutsche Marine OSTE (A52)

Trzy jednostki klasy 423 zbudowane zostały w stoczni Flensburger Schiffbau-Gesellschaft w latach 1988 i 1999. Nazywane są również klasą OSTE od okrętu prototypowego. Pozostałe dwa to ALSTER (A50) i OKER (A53).

Jednostki zaprojektowane zostały jako okręty wczesnego ostrzegania, łączności i zwiadu. Mogą równie dobrze działać solo, jak i rozwijając i utrzymując bezpieczną sieć łączności z innymi eskadrami zarówno niemieckich jak i międzynarodowych sil zbrojnych. Wyposażone są w ultra nowoczesne elektromagnetyczne, akustyczne i hydro-elektro-optyczne urządzenia do śledzenia okrętów, wykorzystywane skutecznie przy różnych okazjach podczas działań w obszarach kryzysowych.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 160