24październik2020     ISSN 2392-1684

Aktualności

Konferencja na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

PORT RYBACKI W HELU

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, odbyła się dwudniowa konferencja na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele instytucji zarządzających: Danii, Irlandii, Szwecji, Malty, Estonii, Holandii, Litwy, Łotwy, Słowenii, Finlandii, Cypru i Polski oraz Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES).

Celem spotkania była kontynuacja wymiany poglądów i doświadczeń związanych z początkowym etapem wdrażania krajowych programów operacyjnych realizujących pomoc w ramach EFMR. Uczestnicy odwoływali się do pierwszego spotkania przedstawicieli instytucji zarządzających w Tallinie (Estonia) we wrześniu 2015 r.

Dyskutowano m.in. na temat zagadnień wdrażania Funduszu w poszczególnych państwach członkowskich Unii. Poruszano kwestie związane z kryteriami wyboru operacji w ramach EFMR, realizacją wskaźników, czy też wykorzystania pomocy finansowej na konkretne cele. Omawiano także system rekompensat za szkody wyrządzone połowom przez chronione ptaki i ssaki.

Przedmiotem dyskusji były też kwestie prawne, konieczność i procedury zmian rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uczestnicy konferencji uznali, iż poruszane przez nich tematy powinny trafić także na forum Komisji Europejskiej. Zdecydowali też o potrzebie kontynuacji roboczych spotkań na dalszych etapach wdrażania EFMR. Kolejne planowane jest w pierwszym kwartaleł 2017 r. w Irlandii.

Źródło: Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież