06czerwiec2023     ISSN 2392-1684

Aktualności

Polska Grupa Zbrojeniowa chce kupić stocznię MW

GDYNIA STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. za pośrednictwem swojej spółki celowej PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. złożyła ofertę i wpłaciła wadium w przetargu otwartym na zakup przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej.

2 lutego br. oferta została przyjęta. To początek procesu organizacyjno-prawnego, który w ciągu najbliższych miesięcy powinien doprowadzać do włączenia przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej w strukturę Polskiej Grupy Zbrojeniowej i tym samym zakończenia trwającego od wielu lat pozostawania tego przedsiębiorstwa w upadłości i braku wykorzystywania jego potencjału operacyjnego, zwłaszcza dla potrzeb Marynarki Wojennej RP.

Projekt dotyczący zakupu przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej przez PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., zależną spółkę celową Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to element planu konsolidacji polskiego przemysłu stoczniowego. Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej dąży do uzyskania efektów synergii wynikających z kooperacji pomiędzy spółkami stoczniowymi skonsolidowanymi w Grupie PGZ.

Konsolidacja przemysłu stoczniowego w ramach Grupy Kapitałowej PGZ związana jest z koniecznością zabezpieczenia przez Polską Grupę Zbrojeniową podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, w tym potrzeb Marynarki Wojennej RP, wynikających z programu „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, zawartego w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, a także realizacją Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie wysiłków podejmowanych przez władze publiczne, dotyczących odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego.

Wedle przewidywań Zarządu PGZ S.A. procedura zakupu przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej przez spółkę celową PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. od syndyka masy upadłości zostanie zakończona w najbliższych miesiącach. W tym czasie muszą zostać wydane formalne zgody Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także odstąpienie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. od skorzystania z prawa pierwszeństwa.

Polska Grupa Zbrojeniowa planuje przygotowanie infrastruktury skonsolidowanego przemysłu stoczniowego do realizacji programów morskich ujętych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, dotyczących pozyskania nowych okrętów podwodnych „Orka”, nowych okrętów obrony wybrzeża „Miecznik” oraz nowych okrętów patrolowych z funkcją zwalczania min „Czapla”. Priorytetowym zadaniem przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej po jej włączeniu do Polskiej Grupy Zbrojeniowej będzie dokończenie budowy okrętu patrolowego ORP „Ślązak”.

Polska Grupa Zbrojeniowa będzie również podejmowała inwestycje związane z modernizacją infrastruktury przemysłowej przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej. Ten potencjał po włączeniu zakładu do Grupy PGZ będzie wykorzystywany do budowy okrętów dla potrzeb Marynarki Wojennej RP, a także realizacji projektów pozyskanych na podstawie zleceń od zagranicznych armatorów.

Synergie wynikające z konsolidacji sektora stoczniowego, także z wyłączenia z postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej, dają Polskiej Grupie Zbrojeniowej niepowtarzalną szansę na zwiększenie potencjału przemysłowego spółek stoczniowych i otwierają przed Grupą PGZ perspektywę jeszcze większego zaangażowania w realizację Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.


Fot. Nikodem Nijaki / Wikimedia Commons
Źródło: cozadzien.pl

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież