19październik2018     ISSN 2392-1684

Aktualności

Światowy Dzień Mokradeł

KonwencjaRamsarska

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł, o czym poinformowała nas spółka Gdańskie Wody. Przyznajemy, że nie wiedzieliśmy o tym święcie, śpieszymy więc z informacją, cytując fragment otrzymanego od Gdańskich Wód maila:

"...Ochrona przeciwpowodziowa, poprawa jakości powietrza i środowiska to tylko część funkcji jakie pełnią tereny podmokłe. Dziś ich święto, obchodzone na pamiątkę ustanowienia konwencji, która dba o ochronę i zrównoważone użytkowanie mokradeł poprzez działania na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

 Światowy Dzień Mokradeł świętowany jest w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej z 2 lutego 1971 r, która ma na celu ochronę i  utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako „wodno-błotne”. Dotychczas Konwencję Ramsarską podpisało 169 państw, w tym Polska.

Tereny wodno-błotne

Obszary wodno-błotne definiowane są bardzo szeroko, przede wszystkim  to tereny lądowe zalane wodą stale lub okresowo. Są to tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza 6 metrów.

Liczba obszarów wodno-błotnych o wyjątkowym znaczeniu stale wzrasta

Do tej pory wyznaczono na świecie 2293 obszary wodno-błotne, o całkowitej powierzchni 2,1 mln km2. Polska, która jest stroną Konwencji od 22 marca 1978 r., wyznaczyła na swoim terytorium aż 16 obszarów, w tym od 10 stycznia 2018 roku ujściowy odcinek Wisły, którego część znajduje się na terenie Gdańska. To obszar obejmujący 1748 hektarów. W jego skład wchodzą rezerwaty na Wyspie Sobieszewskiej: Ptasi Raj i Mewia Łacha. W rezerwatach tych okres lęgowy spędzają m.in.: sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, rybitwa białoczelna, rybitwa czubata, rybitwa rzeczna, mewa siwa, mewa śmieszka, mewa srebrzysta i ostrygojad..."

info i foto: Agnieszka Kowalkiewicz | Rzecznik prasowy | Gdańskie Wody sp. z o.o.

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież