31październik2020     ISSN 2392-1684

Aktualności

Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku

Port w Pucku wizualizacja 2

Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz Burmistrz Miasta Puck Hanna Pruchniewska podpiszą wkrótce (05.02.2019)  umowę o dofinansowanie projektu pt. „ Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” – ETAP I

Realizacja projektu, ze względu na jego skalę oraz koszt, podzielona została na II etapy:

– Etap I realizacji obejmujący: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów (miejsca dla 98 jachtów) oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu.

I etap realizacji inwestycji jest częścią przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego  pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej „, a jego realizacja jest planowana przy współudziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szacunkowy koszt I etapu: około 20,0 mln zł

– Etap II realizacji obejmujący: dokończenie budowy Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego, wystawienie 2 pomostów pływających dla jachtów po wschodniej stronie pomostu dojściowego (miejsca dla 108 jachtów), budowę przedłużenia Falochronu Wschodniego, dokończenie budowy nasady zaplecza portu oraz budowę nowych miejsc parkingowych i zimowania jachtów na terenach PGK. W ramach II etapu powstać ma obiekt z przeznaczeniem treningowym i regatowym, z możliwością rozgrywania zawodów rangi mistrzostw krajowych i międzynarodowych w żeglarstwie i sportach motorowodnych w konkurencjach olimpijskich, nieolimpijskich, w kategorii seniorów, młodzieży i juniorów. Planowana realizacja inwestycji uzyskała poparcie Polskiego Związku Żeglarskiego. Ośrodek w założeniu ma pełnić jedną z głównych baz szkoleniowych kadry narodowej PZŻ.

Port w Pucku wizualizacja 00

II etap przedsięwzięcia, dzięki staraniom Władz Miasta został wpisany przez Ministra Sportu i Turystyki do „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. Obecność planowanej inwestycji w Planie Wieloletnim pozwoli nam sięgnąć po środki ministerialne na realizację zamierzenia w najbliższych latach.

Szacunkowy koszt II etapu: około 21,8 mln zł

Port w Pucku wizualizacja 080

Inwestycja planowana przez Miasto Puck musi zostać poprzedzona budową zachodniego falochronu osłonowego, którą realizować będzie Urząd Morski w Gdyni. 

Grafika,wizualizacje WUPROHYD
Źródło: miastopuck.pl

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież