01październik2020     ISSN 2392-1684

Aktualności

Manewry jednostek bezzałogowych w gdyńskim porcie

Manewry jednostek bezzałogowych w gdyńskim porcie 1

Port Gdynia jest uniwersalnym portem multimodalnym w europejskiej sieci transportowej TEN- T. Owa przewaga, to między innymi przewaga technologiczna, wynikająca z wprowadzania innowacyjnych zmian, uwzględniających nieodległą przyszłość.

Port w Gdyni wychodzi naprzeciw potrzeb rynku, przewidując kierunek rozwoju branży morskiej i jako lider chce być inicjatorem zmian i wytyczać trendy wśród europejskich portów morskich, podobnie jak w przypadku systemu AntyDron.

 Projekt „ANTYDRON” znajduje się na pierwszy etapie realizacji i wychodzi naprzeciw najnowszym zagrożeniom XXI wieku. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2018-21. Jest to najnowsze zagadnienie, które nie jest jeszcze dostrzegane przez inne porty. Portu Gdynia jako pierwszy podjął się tak ważkiego z punktu bezpieczeństwa tematu. Realizacja projektu „ANTYDRON” wymagać będzie wyposażenia w odpowiedni sprzęt techniczny, który może zidentyfikować obiekt latający w zasięgu do kilku kilometrów i skutecznie zakłócić pracę w zasięgu kilkuset metrów oraz „zmusić go do lądowania”. Celem podstawowym tego projektu jest przede wszystkim uniemożliwienie wlotu bez zezwolenia dronów w przestrzeń powietrzną naszego portu (uniemożliwić penetrację) oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, obiektom i instalacjom portowym, oraz statkom tak w sytuacji upadku drona na skutek awarii lub w przypadku działania celowego ze strony osób trzecich.

Obecnie Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. bada wiele odrębnych zagadnień związanych z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu autonomiczności o rożnym stopniu. Celem jest utworzenie silnego i skoncentrowanego punktu na mapie Polski, gdzie w drodze współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój sektora jednostek autonomicznych i bezzałogowych, będą podejmowane nowatorskie inicjatywy rozwojowo-badawcze.

Manewry jednostek bezzałogowych w gdyńskim porcie 2

Celem przeprowadzenia Manewrów Jednostek Bezzałogowych w Porcie Gdynia jest zbadanie szeroko rozumianych zależności między jednostkami bezzałogowymi oraz innymi elementami infrastruktury portowej, czy jednostkami załogowymi. Z uwagi na konieczność przygotowania się do obsługi tego typu statków w Porcie Gdynia, podejmowane są inicjatywy, które w przyszłości pozwolą stworzyć odpowiednią infrastrukturę, a co za tym idzie, sprawnie wejść w nowy etap rozwoju żeglugi morskiej. Będzie to możliwe po uprzednim zbadaniu wielu aspektów z tym związanych.

Manewry jednostek bezzałogowych w gdyńskim porcie 3

Manewry / Testy jednostek bezzałogowych w porcie pozwolą poznać kwestie związane z:

- poruszaniem się jednostek bezzałogowych w kanałach portowych

- możliwościami zastosowania systemu RTK z systemami jednostek bezzałogowych

- przygotowaniem danych wejściowych do nowego systemu IT dla jednostek bezzałogowych
we współpracy z systemem RTK i innymi systemami funkcjonującymi w Porcie

- zależnościami jednostek bezzałogowych podczas wykonywania manewrów

- identyfikacją oraz określeniem warunków brzegowych w aspekcie bezpieczeństwa poruszania się jednostek bezzałogowych względem innych statków oraz infrastruktury portowej

- identyfikacją oraz określeniem warunków brzegowych w aspekcie infrastruktury portowej niezbędnej do obsługi jednostek MASS

- pracą jednostek bezzałogowych przeprowadzających inspekcję wizualną nabrzeży

- pracą jednostek bezzałogowych dokonujących specjalistycznych pomiarów w tym sondażu dna
za pomocą sondy 3D

- określeniem możliwości przekazywania informacji między dwoma jednostkami bezzałogowymi
w trakcie wykonywania manewrów.

W drodze analiz oraz posiadanych doświadczeń Port Gdynia będzie mógł wnieść swój wkład do dopiero tworzonych przez IMO oraz MGMiŻŚ przepisów.

Źródło: port.gdynia.pl

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież