12sierpień2020     ISSN 2392-1684

Aktualności

Gdynia - Akcja mina - zamknięte wszystkie plaże

detonacja miny morskiej 5436456etfsfsdgdsg

Na najbliższy wtorek – 16 czerwca  2020 roku – zaplanowano operację podniesienia i unieszkodliwienia miny morskiej zalegającej przy południowym wejściu do gdyńskiego portu. Niewybuch posiada ładunek wybuchowy o ogromnej sile rażenia. Wyznaczona strefa bezpieczeństwa obejmuje obszar od Rewy, aż po Westerplatte. Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności apeluje do mieszkańców, aby przestrzegali zaleceń wydanych przez służby.

Działania związane z neutralizacją miny podjęły Urząd Morski w Gdyni i Marynarka Wojenna RP. Po odpowiednich przygotowaniach ustalono termin realizacji operacji na 16 czerwca o godz. 8:00. Operacja potrwa około 7 godzin. Niewybuch zostanie odholowany w głąb zatoki, a następnie zdetonowany.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas operacji podjęto szereg działań. Podczas spotkania PolicjiUrzędu MorskiegoStraży MiejskiejGdyńskiego Centrum Sportu (Marina Gdynia), Akwarium GdyńskiegoUniwersytetu Morskiego oraz klubów żeglarskich na posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówione zostały zasady obowiązujące mieszkańców oraz współdziałanie wszystkich instytucji dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Marynarka Wojenna wyznaczyła strefy bezpieczeństwa i zagrożenia. Wśród tych istotnych dla mieszkańców należy wyróżnić:

  • strefę zagrożenia dla ludzi zanurzonych w wodzie: 10 km 730 m – obejmuje ona całą długość brzegu morskiego na terenie Gdyni, obowiązuje w niej zakaz kąpieli,
  • strefę rażenia odłamkami w wypadku niekontrolowanego wybuchu miny: 500 m  dla ludzi znajdujących się w terenie otwartym - obejmuje ona: Plażę Śródmieście, Basen Żeglarski, część terenu przyległego do Al. Jana Pawła II (rejon Uniwersytetu Morskiego i Akwarium Gdyńskiego); w tej strefie obowiązuje zakaz przemieszczania się ludzi w terenie otwartym.

MINA 2020 GDYNIA STREFY ZAGROŻENIA 950px

Administratorzy budynków znajdujących się w strefie zagrożonej zostali powiadomieni o zagrożeniu i obowiązujących zasadach poruszania się po terenie otwartym.

Podczas prowadzenia operacji obowiązywał będzie szereg zakazów związanych z przebywaniem i przemieszczaniem się w konkretnych rejonach miasta. Dla bezpieczeństwa wprowadzono:

  • zakaz wchodzenia do morza na całej długości linii brzegowej w Gdyni,
  • zakaz przebywania w terenie otwartym w strefie zagrożenia rażenia odłamkami miny, a zatem w rejonie Basenu Żeglarskiego i części Al. Jana Pawła II,
  • zakaz opuszczania budynków znajdujących się w strefie rażenia odłamkami budynkach oraz podchodzenia do okien,
  • zakaz wychodzenia w morze jachtów, a także przebywania osób na jednostkach zacumowanych w gdyńskiej marinie.


Ponadto Urząd Morski w Gdyni wyda stosowne zarządzenia zamykające akwen morski dla jednostek pływających.

Zakazy obowiązują od godziny 8.00 do godzin popołudniowych – do czasu odwołania po neutralizacji miny. Ich przestrzeganie nadzorować będzie policja i Straż Miejska.

Omawiana mina morska to „pamiątka" z czasów II Wojny Światowej. Znajduje się w rejonie południowego wejścia do gdyńskiego portu. Może ona stanowić zagrożenie dla żeglugi oraz osób korzystających z uroków morza. Powodzenie operacji zależy od warunków pogodowych – działania mogą być podjęte jedynie przy stanie morza do 2 stopni w skali Beauforta. W przypadku niesprzyjającej pogody Marynarka Wojenna wyznaczyła rezerwowy termin działań na środę 17 czerwca o godzinie 8:00.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców i osób, które będą tego dnia przebywać w Gdyni o zastosowanie się do zaleceń wydanych przez służby.

 

Źródło: informacja prasowa

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież