20lipiec2024     ISSN 2392-1684

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Kobiet na Morzu 18.05.2023

Miedzynarodowy Dzien Kobiet Na Morzu 2023

Międzynarodowy Dzień Kobiet na Morzu obchodzony jest co roku 18 maja. To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO.) Dzień ten jest świętem kobiet w branży morskiej i ma na celu promocję rekrutacji, trwałego zatrudnienia w sektorze morskim, podniesienie ich rangi oraz zniwelowanie obecnego braku równowagi płci w tej branży.

IMO dzięki swojemu zaangażowaniu wzmacnia oraz propaguje realizacje jednego z Celów zrównoważonego rozwoju ONZ nr 5 (równość płci), czyli „Osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt”.

Przemysł morski jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki światowej, ale przez długi czas kobiety były marginalizowane i ich obecność na statkach i w portach była rzadkością. Jednak dzięki postępowi w dziedzinie równości płci, coraz więcej kobiet decyduje się na pracę w przemyśle morskim, zarówno na statkach, jak i w administracji morskiej.

Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet na Morzu skupiają się na podkreśleniu wkładu kobiet w rozwój przemysłu morskiego oraz propagowaniu równości płci w tej dziedzinie. Tego dnia organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, takie jak konferencje, warsztaty i seminaria, które skupiają się na tematach, związanych z pracą kobiet na morzu oraz na ich dalszej integracji z branżą.

Według raportu BIMCO/ICS 2021 Seafarer Workforce Report, kobiety stanowią obecnie 1,2% wśród marynarzy. Pokazuje to pozytywny trend w równowadze płci, a raport szacuje, że 24 059 kobiet pracowało jako marynarze, co stanowi wzrost o 45,8% w porównaniu z raportem z 2015 r. W tej zdominowanej przez mężczyzn branży, IMO dokłada wszelkich starań, aby wspierać kobiety w osiągnięciu reprezentacji zgodnej z oczekiwaniami XXI wieku. W ramach rozwoju i poprzez program „Kobiety w morzu” - IMO przyjęła strategiczne podejście do zwiększenia udziału kobiet jako kluczowych interesariuszy morskich. IMO nadal wspiera udział kobiet zarówno na stanowiskach na lądzie, jak i na morzu. Organizacja jest mocno zaangażowana we wspieranie swoich państw członkowskich w realizacji Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Program równości płci IMO został zainicjowany w 1988 roku. W tamtym czasie tylko kilka morskich instytutów szkoleniowych otwierało swoje podwoje dla studentek. Od tego czasu program IMO, dotyczący płci i budowania potencjału, pomógł wprowadzić ramy instytucjonalne umożliwiające włączenie kwestii płci do polityk i procedur IMO. Pomogło to kobietom w sektorze morskim uzyskać dostęp do szkoleń morskich i możliwości zatrudnienia. W jaki sposób IMO pomaga kobietom w społeczności morskiej? IMO wspiera równouprawnienie płci i wzmocnienie pozycji kobiet poprzez stypendia uwzględniające płeć, poprzez ułatwianie kobietom w sektorze morskim w krajach rozwijających się dostępu do szkoleń technicznych na wysokim poziomie, poprzez tworzenie środowiska, w którym kobiety są identyfikowane i wybierane pod kątem możliwości rozwoju zawodowego w administracji morskiej, portach i morskich instytutach szkoleniowych oraz poprzez ułatwianie zrzeszania się w stowarzyszeniach morskich, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

W obchodach Międzynarodowego Dnia Kobiet na Morzu uczestniczą zarówno kobiety pracujące w przemyśle morskim, jak i organizacje międzynarodowe i krajowe, które zajmują się promowaniem równości płci.

Dzień ten jest ważnym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej i równoprawnej branży morskiej, która docenia wkład i umiejętności kobiet oraz stara się stworzyć lepsze warunki pracy dla wszystkich pracowników.

Źródło: Urząd Morski w Gdyni

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież