25wrzesień2023     ISSN 2392-1684

Aktualności

Grupa Kutrów i Motorówek dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP.

1

Przez okres wakacyjny Grupa Kutrów i Motorówek dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW była w ciągłym ruchu. Marynarze z tej formacji prowadzili badania hydrograficzne dna polskich wód przybrzeżnych. Dopiero w ubiegłym tygodniu jedna z grup zakończyła działania i powróciła z Łeby do portu w Gdyni. Druga grupa natomiast nadal prowadzi prace sondażowe na wodach wokół portu Kołobrzeg. Autorem fotografii przedstawiających jednostki pływające Grupy Kutrów i Motorówek jest ich dowódca kmdr ppor. Krzysztof Buć.

 

W skład Grupy Kutrów i Motorówek wchodzą:

 kutry hydrograficzne:

K-4, K-10

 rok budowy: 1988 - 1998;

wyporność: 46 ton

wymiary: 18.7 x 4.5 x 1.5 m
prędkość: 9.4 węzła

 kuter transportowo-pasażerski

 K-7

 rok budowy: 1988;

wyporność: 49 ton
wymiary: 18.8 x 4.3 x 1.5 m
prędkość: 9.8 węzła

 cztery motorówki hydrograficzne:

 M-35, M-38, M-39, M-40

rok budowy: 1983 - 1984;
wyporność: 9.1 ton
wymiary: 10.9 x 3.4 x 0.7 m
prędkość: 8 węzłów

 Kutry i motorówki wyposażone są w zintegrowane systemy hydrograficzne bazujące na wysokiej klasy echosondnach hydrograficznych oraz odbiornikach systemu satelitarnego GPS.

 HISTORIA GRUPY KUTRÓW i MOTORÓWEK

 Historia powstania Grupy Pomocniczych Jednostek Pływających Oddziału Zabezpieczenia Hydrograficznego sięga początku lat sześćdziesiątych. W 20.04.1962 r. na wyposażenie OZH przyjęto kutry hydrograficzne K-15, K-16, Dowódcą GJP w tym okresie był kpt. mar. Józef BURAS. W związku z tym, iż GJP podporządkowane były również OH Kompas, OH Bałtyk oraz Ł-1, Ł-2 stworzono grupę kutrów hydrograficznych, gdzie pomocnikiem d-cy GJP został bosm. szt. Stanisław SUŁEK oraz grupę motorówek hydrograficznych z pomocnikiem bosm. szt. Michał FORSZPANIAK.

W 1964 roku Marynarka Wojenna RP zakupiła kolejne, nowocześniejsze, posiadające większe możliwości prowadzenia pomiarów hydrograficznych jednostki pływające. Były to łodzie sondażowe Ł– 3, Ł – 4, na których podniesiono banderę p.j.p. 19.05.1964 r. W związku z powiększającym się zakresem prac sondażowych na Morzu Bałtyckim i jego akwenach kolejny raz powiększono potencjał jednostek hydrograficznych OZH o K – 17 (podniesienie bandery 10.02.1970) oraz M -15 (podniesienie bandery 22.06.1971). Dnia 02.01.1972 r. przemianowano OH Kompas na barkę koszarową o nr burtowym BK – 4 i podniesiono banderę pomocniczych jednostek pływających.

 Na podstawie danych archiwalnych w rozkazie nr 97/73 d-cy GJP z dnia 25.04.1973 wymienia się oficjalnie pododdział o nazwie Grupa Pomocniczych Jednostek Pływających, którego pierwszym dowódcą zostaje kmdr ppor. Józef BURAS.

 Po wielu zmianach etatowych i organizacyjnych w OZH na dzień 02.05.1973 skład GPJP był następujący: K-15, K-16, K-17, BK-4, M- 15, Ł – 3, Ł – 4. Dowódcą GPJP rozkazem d- cy OZH został por. mar Henryk KOSZKA. Kolejną jednostką pływającą, która weszła do służby w składzie GPJP był K -2. na którym podniesiono banderę p.j.p. 27.07.1976 r.

 Realizacja wielu zadań sondażowych, prowadzenie szkolenia na morzu itd. spowodowało iż na początku lat osiemdziesiątych eksploatowane jednostki pomocnicze wymagały gruntownych remontów i wymiany. Na kilku jednostkach GPJP zostały opuszczone bandery, a niektóre jednostki zostały poddane remontom i procesowi modernizacji. W 1984 roku Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego otrzymał cztery motorówki hydrograficzne typu MH – 111 ( M – 37, M – 38, M – 39 M – 40 ), a w 1989 kutry hydrograficzne K – 4 i K – 10. Ponieważ zakres wykonywanych prac przez GPJP nie zmienił się, motorówki i kutry hydrograficzne wyposażone w systemy hydrograficzne, w dalszym ciągu zabezpieczają dane sondażowe strefy brzegowej morskiej granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Od 1 września 2011 roku w skład GKiM zostały włączone kuter transportowo-pasażerski K-7 oraz motorówka hydrograficzna M-35.

 Dowódcami Grupy Pomocniczych Jednostek Pływających byli:

 1973 r. kmdr ppor. Józef BURAS

1973 r. por. mar. Henryk KOSZKA
1984 r. st. chor. mar. Marian SCHMIDT
1987 r. kpt. mar. Wiesław MAZUREK
1993 r. kmdr ppor. Tomasz LANG
1997 r. kpt. mar. Adam SOBKÓW
1999 r. kmdr ppor. Jarosław WAJS

 od 2007 r. dowódzcą jest kmdr ppor. Krzysztof BUĆ

 

Źródło: Marynarka Wojenna RP 

 

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież