24wrzesień2021     ISSN 2392-1684

Okręty naszych marzeń? Do wyboru, do koloru – niszczyciel, korweta i dwie fregaty w Gdyni