19listopad2018     ISSN 2392-1684

W „Remontowej” zwodowano pierwszy holownik dla Marynarki Wojennej RP