21sierpień2019     ISSN 2392-1684

GDY-20 „JEROZOLIMA” – NAJDZIWNIEJSZY KUTER