17czerwiec2019     ISSN 2392-1684

Zielony pokład „WŁA-312”
Kutry w lodowym płaszczu