30marzec2020     ISSN 2392-1684

Państwowa Stocznia NAUTA w tarapatach – nie będzie już budować statków!