06kwiecień2020     ISSN 2392-1684

M/S „MAZOWSZE” – flagowy statek Żeglugi Gdańskiej