08kwiecień2020     ISSN 2392-1684

Kartka z pierwszego dnia pierwszej podróży „Piłsudskiego” – filatelistyczny rarytas!