16kwiecień2024     ISSN 2392-1684

STENA EBBA w przededniu wyjścia w inauguracyjny rejs do Szwecji