03kwiecień2020     ISSN 2392-1684

Unikalna fotografia „Piłsudskiego”
95/ M/S PIŁSUDSKI, szkuner ELEMKA