26styczeń2021     ISSN 2392-1684

Nowa „Planeta” jak malowanie
Kolejne wodowanie w Remontowej Shipbuilding