Czysty Bałtyk - cz. 2: Rybacy w walce z odpadami
Czysty Bałtyk - cz. 1: sieci widma