28marzec2023     ISSN 2392-1684

GALERIA JEDNEGO KADRU / 303
STENA EBBA w przededniu wyjścia w inauguracyjny rejs do Szwecji