26styczeń2021     ISSN 2392-1684

SOŁDEK idzie do REMONTOWEJ
Statek muzeum SOŁDEK udał się na remont w doku