25wrzesień2021     ISSN 2392-1684

Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni w rysunkach Antoniego Suchanka