08kwiecień2020     ISSN 2392-1684

SAPPHIRE PRINCESS odwiedziła zimną Gdynię
W poszukiwaniu ładniejszej strony „Sapphire Princess”