30październik2020     ISSN 2392-1684

CSL TRIMNES, Self-Unloader - rzadki gość w Gdyni