16październik2018     ISSN 2392-1684

Ze Szczecina do Konstanz – nowoczesne promy „Tábor” i „Lodi” na Jeziorze Bodeńskim