21sierpień2019     ISSN 2392-1684

Stocznia Gdańska w szkicach Antoniego Suchanka