28wrzesień2022     ISSN 2392-1684

Amerykański desantowiec GUNSTON HALL w Gdyni