30październik2020     ISSN 2392-1684

Chodzenie rakiem, czyli „Wind Surf” opuszcza Gdańsk