Sekcja NB 713, nasz wkład w tworzeniu „Morskiej Odysei”