30marzec2020     ISSN 2392-1684

Galeria jednego kadru

GALERIA JEDNEGO KADRU / 206

206 DSC 0746aa

Gdańsk, 18 października 2019

W tej stoczni statki buduje się już od 74 lat. Tuż po wojnie w miejscu byłej fabryki wagonów rozpoczęła działalność Stocznia nr 3, przemianowana w lutym 1950 roku na Stocznię Północną. Budowano w niej statki rybackie i specjalne, wyspecjalizowano się też w produkcji różnego typu okrętów wojennych dla ZSRR i Polski. Załamanie się systemu politycznego i gospodarczego po roku 1990 zakończyło ten etap działalności.

W 1993 nastąpiło przekształcenie Stoczni Północnej w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a w 2003 udziały przejęte zostały przez Gdańską Stocznię „Remontową” im J. Piłsudskiego S.A. Od 2011 roku stocznia działa pod nazwą Remontowa Shipbuilding S.A.

W sumie zbudowano w tym miejscu 1017 statków. Obecnie jest ich w budowie 14, więcej, niż w którymkolwiek z ostatnich 15 lat. Nic więc dziwnego, że przy nabrzeżu wyposażeniowym zawsze stoi kilka jednostek.

© Antoni Dubowicz 2019

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Więcej GALERII JEDNEGO KADRU