26październik2021     ISSN 2392-1684

Galeria jednego kadru

GALERIA JEDNEGO KADRU / 247

247 DSC 8032

Gdynia, 28 kwietnia 2014

W 2014 roku prace przy przebudowie nabrzeża Szwedzkiego wkroczyły w swój ostatni etap. Zakres robót był bardzo szeroki, obejmował przede wszystkim przebudowę układu drogowego, kolejowego, sieci kanalizacyjnej, energetycznej, teletechnicznej i wodociągowej oraz budowę nowej konstrukcji hydrotechnicznej - 400 metrów nabrzeża wraz z wysunięciem linii cumowniczej na wodę.

Generalnym wykonawcą projektu, którego koszt całkowity oszacowano na 88,5 miliona zł, a wydatki kwalifikowalne wyniosły 60,50 miliona (w tym 51,4 miliona unijnego dofinansowana), było konsorcjum firm Doraco i UW Service.

Konsorcjum wykonało też roboty czerpalne wzdłuż pirsu w Porcie Wschodnim do głębokości 13,5 m i umocnilo dno skarp podwodnych.

Zaiste budujący to był widok!

© Antoni Dubowicz 2014/2020

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Więcej GALERII JEDNEGO KADRU