25wrzesień2021     ISSN 2392-1684

MIR-Huras

WYKAZ POLSKICH KUTRÓW (1) – typ MIR-20

Niewiele jest opracowań, dotyczących floty kutrowej w Polsce. Najobszerniejszym potraktowaniem tematu jest wydana przez MIR w 2002 roku książka Wiesława Bladego „Polska flota rybacka w latach 1021 – 2001”. Z kolei w obecnym roku (2014) ukazała się nadzwyczaj ciekawa (nie tylko dla fachowców) albumowa publikacja Bohdana Hurasa i Franciszka Necla „Kutry z Wielkiej Wsi”. Obie pozycje powinny obowiązkowo znaleźć się w każdej „rybackiej” bibliotece, informacje w nich zawarte są jednak siłą rzeczy fragmentaryczne lub niekompletne.

Próby bardziej całościowego opracowania wykazu polskich kutrów (i ich losów) podjął się dla Naszego Bałtyku Dariusz "Chemik" Tustira. Wykonał on mrówczą pracę śledczą, przekopując się między innymi przez listy Polskiego Rejestru Statków z ostatnich kilkudziesięciu lat. Mamy nadzieję, że wykaz ten pozwoli przyczynić się do usystematyzowania i uzupełnienia dostępnych informacji.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 17996
00-DSC 7298-nb

„Zalewowe” jeziorowce typu SPJD

Eksploatowane pod koniec lat 50tych w Polsce statki pasażerskie - zarówno śródlądowe, jak i przybrzeżne - były w większości leciwymi poniemieckimi wrakami, zbudowanymi na początku XX lub jeszcze w XIX wieku i odbudowanymi po roku 1945. Ich czas eksploatacji nieubłaganie dobiegał końca. W latach 1953-1959 opracowano więc program rozwoju i modenizacji taboru śródlądowego.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 13979
00-DSC 4395-nb

„SMILTYNE”, „SMILE” i „FLAMINGO” – „Moskovskie” w Polsce

W sezonie letnim na wodach Zatoki Gdańskiej spotkać można dwa bliźniaczo do siebie podobne statki pasażerskie z obco brzmiącymi dla nas nazwami - „SMILE” i „SMILTYNE”.

Mimo tych obcych nazw - oba są nasze! Oba pływają pod polską banderą („Smiltyne” od 1998, „Smile” od 2011) i oba należą do jednego armatora, którym jest Żegluga Gdańska Sp. z o.o. w Gdańsku.

Ale jest też i trzeci bliźniak, o także niezupełnie polskiej nazwie - „FLAMINGO” - eksploatowany od 2003 na wodach Zalewu Wiślanego lub na Zalewie Szczecińskim. Jego aktualnym armatorem jest Żegluga Pasażerska Sp. z o.o. w Szczecinie.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 10445
00-DSC 3906-nb

„Moskwy” w Polsce

Pod koniec XX wieku w Polsce pojawiły się statki pasażerskie zaprojektowane i zbudowane w byłym Związku Radzieckim. Oprócz opisywanych już typów „Fontanka” i „Moskovskij” eksploatowane są w naszym kraju trzy statki typu „Moskwa”. Są to „ODRA QUEEN” i „PEENE QUEEN” w Szczecinie oraz „MARINA” na wodach Zatoki Gdańskiej. Polski wątek pojawia się też w historii statku „NERIJA”, który przez krótki okres nosił biało-czerwoną banderę. Niestety, los okazał się dla niego niełaskawy i jest to historia bez happy-endu. Ale zacznijmy od początku.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 9334
00 DSC 9667-nb

„SONICA” i „SONICA I” – rzeczne tramwaje w Gdańsku

Spacerując po Gdańsku Długim Pobrzeżem możemy dostrzec pływające Motławą dwa statki o nazwach „SONICA” i „SONICA I ”. Ich armatorem jest Żegluga Gdańska Sp. z o.o. w Gdańsku. Pływają one jako „tramwaje wodne” na liniach F5 i F6 tj. Żabi Kruk-Westerplatte i Targ Rybny-Narodowe Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich. Są to trasy powstałe w wyniku programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku dotowanych między innymi z funduszu Unii Europejskiej.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 9747