25wrzesień2021     ISSN 2392-1684

0 DSC 1483

Katamaran pasażerski „Jantar“

Dziesięć katamaranów pasażerskich typu KP-2 zbudowała Stocznia „Wisła“ w Gdańsku w latach 1980 – 1994. Na drzewcach pięciu z nich powiewają dziś flagi Rosji, Ukrainy i Gambii, pozostałych pięć znajduje się pod polską banderą.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 15675
orkan sar foto a d

SAR-3000 ORKAN

SAR-3000 Orkan to statek przeznaczony do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na Morzu Bałtyckim w polskiej strefie odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo, w każdych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, jak również prowadzenie długotrwałych działań poszukiwawczych. W ramach współpracy międzynarodowej wynikającej z ratyfikowanych przez Polskę konwencji oraz umów dwustronnych statek może być kierowany do akcji ratowniczych do stref odpowiedzialności za ratownictwo państw sąsiadujących na wezwanie właściwych organów tych państw.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 12496
zodiak

s/v ZODIAK

Armator: Urząd Morski w Gdyni

Dane techniczne:

Długość: 61,33m
Szerokość: 10,83m
Zanurzenie: 3,2m
Moc maszyn: 2 silniki po 960 KM
Prędkość: 12 węzłów
Ilość załogi: 12

Rok budowy: 1982 - Stocznia Północna w Gdańsku

Przeznaczenie jednostki: stawiacz pław - obsługa pływającego oznakowania nawigacyjnego, zbieranie zanieczyszczeń olejowych ropopochodnych, prowadzenie prac podwodnych w akwenach trudnodostępnych, prowadzenie prac sondażowych na otwartych akwenach. 

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 12195
foto tucana antoni dubowicz

Tucana

Armator: Urząd Morski w Gdyni

Dane techniczne:

Długość: 21,87m
Szerokość: 5,70m
Zanurzenie: 2,20m
Moc maszyn: 2 silniki po 360 KM
Prędkość: 11 węzłów
Ilość załogi: 5

Rok budowy: 1998 - Stocznia Parnica w Szczecinie

Przeznaczenie jednostki: stawiacz pław, prace sondażowe, prace przy wydobywaniu przeszkód podwodnych. 

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 7884