20lipiec2024     ISSN 2392-1684

OCEAN MONARCH - wycieczkowiec w misji specjalnej

OCEAN MONARCH 01

2 czerwca 2003 roku z Gdyni wychodził wycieczkowiec OCEAN MONARCH. Nie miał jednak na pokładzie turystów, jego pasażerami byli uczestnicy zorganizowanego przez Patriarchę Ekumenicznego Bartłomieja I V sympozjum poświęconego religii, nauce i środowisku, zajmującego się zagadnieniem: «Morze Bałtyckie — wspólne dziedzictwo, wspólna odpowiedzialność».

Inauguracja obrad odbyła się w Gdańsku, po czym uczestnicy, przedstawiciele różnych wyznań z całego świata, naukowcy i ekolodzy przesiedli się na statek, który z Gdyni wyruszył w tygodniowy rejs do kolejnych portów Morza Bałtyckiego, Tallina, Sankt Petersburga, Helsinek i Sztokholmu.

W Gdyni OCEAN MONARCH cumował na końcu nabrzeża Francuskiego, przed jego wyjściem udało mi się jeszcze zrobić kilka zdjęć.

Nie miałem wówczas pojęcia o żadnym sympozjum, na wycieczkowiec trafiłem zupełnie przypadkowo i do głowy by mi nie przyszło, że będą to zdjęcia historycznej wagi, że mogę być świadkiem czegoś doniosłego. Jak ważne jednak było to wydarzenie dla kościoła katolickiego świadczyć może przesłanie, wystosowane przez Jana Pawła II do Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I, w którym Ojciec Święty, cytując sam siebie, pisał między innymi:

„… Cieszę się zwłaszcza, że inauguracja obrad sympozjum odbędzie się w mojej Ojczyźnie, w Gdańsku. Za pośrednictwem kard. Waltera Kaspera, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, pragnę wyrazić uznanie dla celów tego przedsięwzięcia oraz życzyć pomyślnego przebiegu spotkania.

Przy wielu okazjach mówiłem już, że zarówno poszczególni ludzie, jak i cała wspólnota międzynarodowa są coraz bardziej przekonani, że środowisko i bogactwa naturalne, które Bóg dał ludzkości, muszą być szanowane. Obecne sympozjum zrodziło się z pragnienia, aby ta rosnąca świadomość znalazła wyraz w polityce i w odpowiedzialnej gospodarce. Z uwagą będę śledził przebieg waszych obrad nad możliwościami realizacji celów wytyczonych w naszej zeszłorocznej wspólnej deklaracji.

Należy jednak dobrze zrozumieć prawdziwą naturę kryzysu ekologicznego. Nie wolno nigdy postrzegać relacji między poszczególnymi ludźmi czy społeczeństwem a środowiskiem w oderwaniu od relacji człowieka do Boga. «Sprzeciwiając się planom Boga Stwórcy, człowiek wprowadza nieporządek, który niechybnie odbija się na reszcie stworzenia» (Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1990 r., n. 5: «L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 12 bis/1989, s. 21). Nieodpowiedzialność ekologiczna jest w istocie problemem moralnym — następstwem błędu antropologicznego — i polega na tym, że człowiek, przemieniając wedle swych możliwości świat, zapomina, że zawsze powinien respektować Boży plan stworzenia (por. Centesimus annus, 37).

Właśnie ze względu na moralną naturę podejmowanych podczas sympozjum problemów przedstawiciele wspólnot religijnych, organizacji obywatelskich i świata polityki, a także uczeni uznali za słuszne razem stawić czoło wyzwaniom ekologicznym w regionie Morza Bałtyckiego. Sympozjum odbywa się na pokładzie statku, który zawija do różnych bałtyckich portów; zwraca to uwagę na fakt, że skutki braku odpowiedzialności za równowagę ekologiczną często odczuwane są również poza granicami poszczególnych krajów. Dlatego też, aby rozwiązać ten problem, potrzebna jest solidarność, umiejętność przezwyciężenia podziałów politycznych i rezygnacja z bezwzględnej polityki gospodarczej, nastawionej wyłącznie na zysk…”

Jak wygląda sytuacja dzisiaj, w 2023 roku, dwadzieścia lat później? OCEAN MONARCH został w 2014 zezłomowany, słowa Ojca Świętego zapomniane, odpowiedzialność za równowagę ekologiczną powierzona Opatrzności Bożej. I wszystko w najlepszym porządku!

© Antoni Dubowicz 2023   

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Przeczytaj również: