22czerwiec2024     ISSN 2392-1684

Bałtycka Spółka Okrętowa 1938-1958

Bałtycka Spółka Okrętowa 1938-1958

Książka, autorstwa Bohdana Hurasa i Marka Twardowskiego jest monografią powstałej w 1938 r. polskiej firmy żeglugowej, której statki i ich załogi złotymi zgłoskami zapisały się w historii Polskiej Marynarki Handlowej, zwłaszcza podczas II Wojny Światowej. Przedsiębiorstwu temu już od chwili jego powstania w grudniu 1938 r., towarzyszyło dużo zainteresowanie, nie tylko ze strony środowiska żeglugowo-portowego, ze względu na jego nietypowych właścicieli. A było nimi pięciu pracujących w polskich firmach obrotu portowo-morskiego, absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie oraz trzech zawodowo związanych z handlem morskim polskich arystokratów. Jednym z tych ostatnich był Tadeusz Olszowski, który, przede wszystkim ze względu na swoje wysokie kwalifikacje i sukcesy zawodowe został dyrektorem BSO.

Zanim ośmiu udziałowców spółki powierzyło jemu kierownictwo spółki, ten absolwent Wyższej Szkoły Handlowej (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) z 1930 r., pełnił m.in. funkcję kierownika działu agencyjnego oddziału Polskiej Agencji Morskiej w Gdańsku, a od 1937 r. kierownika działu trampingu z bliską perspektywą objęcia również kierownictwa działu liniowego w „Żegludze Polskiej”, zarządzanej wtedy przez znanego żeglugowca i menedżera Feliksa Kollata.

Książka, którą wydawnictwo Porta Mare wydało w nakładzie 600 egz. niestety nie jest dostępna na rynku księgarskim. Prawie cały jej nakład wykupił bowiem wnuk jej głównego założyciela i jej sponsor Jan Peter Olszowski. 50 egzemplarzy tej bogato ilustrowanej unikatowymi już zdjęciami książki, z inicjatywy jej głównego sponsora oraz wydawcy trafiło bowiem do największych w Polsce bibliotek naukowych, będąc ważnym dokumentem, dobrze ilustrującym formalno-prawne warunki powstawania tej firmy, jej rozwój i działalność podczas II Wojny Światowej, nie pozbawioną tragicznych zdarzeń oraz jej funkcjonowania w pierwszych latach powojennych, aż do nacjonalizacji w latach 1949-50.

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież