25wrzesień2021     ISSN 2392-1684

Bałtycka Spółka Okrętowa 1938-1958

Bałtycka Spółka Okrętowa 1938-1958

Książka, autorstwa Bohdana Hurasa i Marka Twardowskiego jest monografią powstałej w 1938 r. polskiej firmy żeglugowej, której statki i ich załogi złotymi zgłoskami zapisały się w historii Polskiej Marynarki Handlowej, zwłaszcza podczas II Wojny Światowej. Przedsiębiorstwu temu już od chwili jego powstania w grudniu 1938 r., towarzyszyło dużo zainteresowanie, nie tylko ze strony środowiska żeglugowo-portowego, ze względu na jego nietypowych właścicieli. A było nimi pięciu pracujących w polskich firmach obrotu portowo-morskiego, absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie oraz trzech zawodowo związanych z handlem morskim polskich arystokratów. Jednym z tych ostatnich był Tadeusz Olszowski, który, przede wszystkim ze względu na swoje wysokie kwalifikacje i sukcesy zawodowe został dyrektorem BSO.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 5210
flota

Flota spod biało-czerwonej

Bardzo starannie wykonany album ukazujący polskie formacje żeglugi wojskowej. Kompendium wiedzy na temat interesujący fanatyków żeglarstwa i floty wojskowej i nie tylko. Przejrzyste fotografie i schematy, w zbogacone są o opisy i rzeczowe informacje.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 7443
Kapitan opuszcza swoj statek nb okladka

Kapitan opuszcza swój statek

Jan Ćwikliński (1901-1976) był pierwszym powojennym kapitanem m.s. ,,Batory”. W mrocznych czasach stalinizmu, w obawie przed fałszywymi oskarżeniami i aresztowaniem, w 1953 roku, w Anglii, zszedł z pokładu swojego statku. Zamieszkał w USA, gdzie próbował wrócić do pracy na morzu, wprowadzając na żeglugowe szlaki statek ,,Wolna Polska”. Przez dziesięciolecia jego nazwisko było wymazane z historii Polskiej Marynarki Handlowej.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 6221
nb

Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość

"Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość" pod redakcją profesora Tadeusza Stegnera. Nie tylko dla gdynian! To wyjątkowe wydawnictwo, bo do tej pory zachodnie dzielnice Gdyni i wsie na zachód od miasta nie doczekały się tak kompleksowego opracowania.

Książka prezentuje historię tych dzielnic na przestrzeni dziejów, począwszy od pierwszych śladów osadnictwa na tym obszarze, po czasy współczesne.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 7307
NB

50 lat z Pomeranią

Dzieło prezentuje 50 artykułów publicystycznych – niezwykle ważnych dla ruchu kaszubsko-pomorskiego. Te teksty to pół wieku historii Pomorza, a także przegląd twórczości wielu znamienitych piór kaszubsko-pomorskiej publicystyki. Trudnego wyboru artykułów z bogatego archiwum „Pomeranii” dokonał redaktor Edmund Szczesiak przy współpracy Andrzeja Buslera, Bogumiły Cirockiej, Krzysztofa Kordy i Dariusza Majkowskiego. Książkę otwiera niezwykle ciekawy i syntetyczny wstęp Kazimierza Ostrowskiego. Z pewnością „50 lat z Pomeranią” to pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników „Pomeranii” oraz historii Kaszub i Pomorza.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 7185