27październik2021     ISSN 2392-1684

kuter SH68 INCENTIVE

Gdańska marina - ostatnia przystań "Incentive"

W grudniu 1989 w porcie w Scarborough w czasie odpływu leżał na dnie należący do miejscowego rybaka Johna Reeveleya drewniany kuter SH68 INCENTIVE, zbudowany w 1965 roku w stoczni w Fraseburgh (foto).

Już wtedy wyglądał dość nieświeżo. Ale wychodził na ryby jeszcze przez 7 lat, zanim 7 stycznia 1996 roku został ostatecznie wykreślony z rejestru floty. Miał wtedy 31 lat.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 3113
strona 00

Wincenty Natkański – „Moje Czasy” / „Smutna polska rzeczywistość”

Drodzy Czytelnicy, od kilku miesięcy „Nasz Bałtyk” publikuje ekskluzywnie fragmenty wspomnnień doktora Wincentego Natkańskiego, pełniącego od połowy lat 30 do lat 50 ubiegłego wieku funkcję lekarza okrętowego na transatlantykach S/S „Kościuszko”, S/S „Pułaski”, M/S „Piłsudski” i M/S „Batory”.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 2301
strona 00

Wincenty Natkański – „Moje Czasy” / „As wywiadu”

Drodzy Czytelnicy, od jakiegoś czasu „Nasz Bałtyk” publikuje ekskluzywnie fragmenty wspomnnień doktora Wincentego Natkańskiego, pełniącego od połowy lat 30 do lat 50 ubiegłego wieku funkcję lekarza okrętowego na transatlantykach S/S „Kościuszko”, S/S „Pułaski”, M/S „Piłsudski” i M/S „Batory”.

Do tej pory ukazały się następujące rozdziały:

- „Początki na morzu” - http://naszbaltyk.com/wszystkie-kategorie/historia-artykuly/2489-wincenty-natkanski-moje-czasy-poczatki-na-morzu.html

- „M/s Piłsudski” - http://www.naszbaltyk.com/wszystkie-kategorie/historia-artykuly/2500-wincenty-natkanski-moje-czasy-m-s-pilsudski.html

- „Smutna ptaszyna” - http://www.naszbaltyk.com/wszystkie-kategorie/historia-artykuly/2510-wincenty-natkanski-moje-czasy-smutna-ptaszyna.html

- „Karolek” - http://naszbaltyk.com/wszystkie-kategorie/historia-artykuly/2540-wincenty-natkanski-moje-czasy-karolek.html

- „Szaman Morski“ – http://www.naszbaltyk.com/wszystkie-kategorie/historia-artykuly/2576-wincenty-natkanski-moje-czasy-szaman-morski.html

Dziś przedstawiamy kolejne, tym razem bardzo krótkie opowiadanie, zatytułowane „As wywiadu”.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 1532
101 0110 nb

Zmiana warty

W maju 2002 roku na niszczycielu rakietowym ORP „Warszawa” powiewała jeszcze polska bandera. Lecz dni „Warszawy” były już policzone. Okręt ten, zbudowany w 1969 roku w radzieckiej stoczni nr 444 w Nikołajewie jako duży okręt do zwalczania okrętów podwodnych „Smiełyj” (Смелый), wszedł do służby we Flocie Czarnomorskiej w styczniu 1970. Przebudowany, trafił później do Floty Bałtyckiej, aż w 1987 został najpierw wydzierżawiony, a po kilku latach odkupiony przez Polskę od ZSRR. Polską banderę podniósł 9 stycznia 1988 roku w Porcie Wojennym Gdynia. Z numerem burtowym 271 i nazwą ORP „Warszawa” (matką chrzestną była Krystyna Antos, pracownica Huty Warszawa) został wcielony do 3 Floty Okrętów i stał się na 16 lat okrętem flagowym Marynarki Wojennej. Oficjalnie służył do końca 2003 roku, ostatni raz banderę na nim podniesiono 1 grudnia 2003.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 1551
00 nb

Pierwsza przygoda statku szkolnego „Pomorze” – relacja kpt.ż.w. Tadeusza Meissnera

Tytułem wstępu:

W 1928 roku z połączonych inicjatyw trzech organizacji - Komitetu Floty Narodowej, Komitetu Obchodów Dziesięciolecia Niepodległości Polski oraz Ligi Morskiej i Rzecznej - zrodziła się idea zakupu statku handlowego z napędem parowym o nośności ok. 5000 ton. Statek ten nosić miał nazwę s/s „Pomorze”, a sfinansowany miał być z datków mieszkańców ziemi pomorskiej. Miał on zasilić powstającą polską marynarkę handlową, a pływać na nim mieli polscy marynarze i polscy oficerowie.

Prawdopodobnie z inicjatywy kapitana żeglugi wielkiej Tadeusza Steckiego, pracownika Departamentu Morskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, wyszła idea, by zbierane fundusze przeznaczyć nie na parowiec, tylko na zakup żaglowca szkolnego dla Szkoły Morskiej, działającej wówczas jeszcze w Tczewie. Mógłby on zastąpić wysłużony bark „Lwów”, którego opłakany stan techniczny nie pozwalał już na dalszą eksploatację.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 3261