Suchanek aDSC0135

Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni w rysunkach Antoniego Suchanka

Antoni Suchanek, jeden z najwybitniejszych, jeśli nie „ten” marynista polski,  urodził się 27 kwietnia 1901 roku. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Mehoffera i Teodora Axentowicza, kontynuował naukę w Wiedniu i Monachium, utrzymywał artystyczne kontakty z Leonem Wyczółkowskim i Antonim Pocajłowiczem. Morze odkrył dla siebie już w latach 20, w lecie wyruszał regularnie do Orłowa. Przypomina o tym dzisiaj ławeczka z siedzącym na niej, malującym artystą (z brązu). Już w 1928 roku wprowadził do malarstwa polskiego tematykę stoczniową. Nurt ten kontynuował po wojnie, gdy w 1946 roku wysłany został przez Ministerstwo Żeglugi i Handlu oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki z misją artystyczną na Wybrzeże. Zamieszkał w Orłowie, był jednym z założycieli Grupy Polskich Marynistów Plastyków. Krajobrazy portowo-stoczniowe utrwalał w latach 1950-1952; wtedy to powstał na plenerach w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie cykl rysunków „Stocznia buduje”. Współpracował też z czasopismami morskimi, ilustrując artykuły w „Morzu” i „Młodym Żeglarzu”. W swoim dorobku marynistycznym ma również udział w projektowaniu wystroju plastycznego kilku statków czy też ilustracje do książki Sławomira Siereckiego „Strażnicy morza”. Artysta zmarł w Gdyni 19 listopada 1982 roku.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 2222
fot 1

1-SZY MAJA, „Sołdek”, którego nie było

Pozostańmy przez chwilę w aktualnym temacie SOŁDKA, który dopiero co powrócił ze stoczni, gdzie przeszedł największy w okresie swojej 39 letniej służby jako statek-muzeum remont dokowy.

Sześć rudowęglowców typu B30 budowano dla Polski w latach 1949-1954 w Stoczni Gdańskiej, kolejne 23 dla ZSRR.

SOŁDEK był pierwszym z „naszych” (B30/1). Zwodowany 6 listopada 1948, do służby wszedł 21 października 1949.

Pozostałe pięć to JEDNOŚĆ ROBOTNICZA (B30/2), BRYGADA MAKOWSKIEGO (B30/3), 1-SZY MAJA (B30/4), PSTROWSKI (B30/5) i WIECZOREK (B30/6).

Czwarty z SOŁDKÓW kryje w sobie tajemnicę.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 2809
00 trzy pogrzeby tytul

Trzy pogrzeby, jeden cmentarz

Czytelnikom Naszego Bałtyku prezentujemy poniżej niezbyt długi, bardzo naukowy, acz przystępnie napisany tekst o pogrzebach ministrów żeglugi Jerzego Szopy i Janusza Burakiewicza oraz kpt. ż.w. Andrzeja Ułasiewicza, okraszony przypisami oraz niepublikowanymi dotąd, bardzo ciekawymi dokumentami. Artykuł napisał Maciej Kijowski (notka o autorze na końcu)

Tutaj otworzyć możecie artykuł w wersji pdf:

https://www.naszbaltyk.com/publikacje_pdf/Trzy_pogrzeby_jeden_cmentarz.pdf

tekst: © Maciej Kijowski 2020

redakcja: NB/AD

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 1928
75 rocznica 0

75-rocznica tragicznej śmierci kapitana Wacława Niewiarowicza. Pilota, który zginął na gdyńskiej redzie

Z dumą prezentujemy poniżej powierzony nam przez Ryszarda Leszczyńskiego artykuł. To jego pierwsza publikacja w Naszym Bałtyku. Mamy nadzieję, że po niej przyjdą dalsze.

Redakcja NB/AD, grudzień 2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 33190
00 Pilsudski

M.S. Piłsudski na starych fotografiach

Czasopismo JLUSTRACJA POLSKA wychodziło od 1928 roku, początkowo jako dwutygodnik, potem jako tygodnik. Wydawcą była Drukarnia Polska Spółka Akcyjna w Poznaniu, adres redakcji to św. Marcin 70. W 1935 roku redaktorem naczelnym i odpowiedzialnym był Antoni Kawczyński. W numerach 35 i 38 z 1 września/ 22 września 1935 znalazły się informacje (i JLUSTRACJE oczywiście) dotyczące „pierwszego , naprawdę polskiego transatlantyku” M.S. Piłsudski.

Na zdjęciu tytułowym skan ze strony 840 (numeracja stron od początku roku) z numeru 35 – „Pierwsza podróż statku transatlantyckiego „Piłsudski”

Poniżej zaś dwie strony z numeru 38 (893 i 894), ilustrujące przybycie statku do Gdyni. Autorem jednej z fotografii jest wymieniony pod zdjęciem gdyński zakład Foto Elite (istniejący do dziś). Prawdopodobnie z tego samego źródła pochodzą również pozostałe ilustracje.

info + skan: Antoni Dubowicz/NB 2020

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 1053