27październik2021     ISSN 2392-1684

182 / O.R.P. „Orzeł” w Gdyni

01

W poprzednim, lutowym zeszycie MORZA I KOLONII jednym z tematów było wejście do Gdyni w dniu 10 lutego najnowszego okrętu Marynarki Wojennej – łodzi podwodnej O.R. P. „Orzeł”.

Marcowy numer w dużej mierze poświęcony jest właśnie temu wydarzeniu. Pomińmy więc inne dwa tematy – sprawę włoskich kolonii i sprawę Gdańska – i skoncentrujmy się wyłącznie na „Orle”. Tym bardziej, ze temat kolonii (nie tylko włoskich) właśnie odbija się Europie czkawką w postaci masowego napływu uchodźców, a aktualne sprawy Gdańska rozwiązane zostaną dzisiaj, gdy poznamy oficjalny, choć znany już skądinąd wynik wyborów na Prezydenta.

Kto by pomyślał 90 lat temu, że „Orzeł” zaprzątać nas będzie do dziś, pozostając nierozwiązaną zagadką?

Już sama okładka miesięcznika, przedstawiająca „Orła” w pięknym ujęciu ¾ od dziobu, zapowiada to, co znajdziemy w środku.

Pierwsze 6 stron (!) MORZA I KOLONII to wyjątkowo obszerna relacja z uroczystości powitalnych, łącznie z fragmentami przemówień oficjeli. A było ich sporo, „… Na uroczystość tę przybyli do Gdyni przedstawiciele najwyższych władz państwowych i wojskowych z gen. Broni Kazimierzem Sosnkowskim, jako reprezentantem Pana Prezydenta Rzplitej i Naczelnego Wodza, kontradmirałem Jerzym Świrskim, Szefem Kierownictwa Marynarki Wojennej, a zarazem przedstawicielem Ministra Spraw Wojskowych, oraz gen. St. Kwaśniewskom, Prezesem Zarz. Gł. LMK…”

Zresztą, przeczytajcie sami: O.R.P „Orzeł” w Gdyni

Ciekawym dodatkiem niech będzie dwustronicowa relacja fotograficzna (E. Ernesta) pod tym samym tytułem we wnętrzu numeru. Poskładałem ją w jedną całość, by nie dzielić arcyciekawego zdjęcia.

Zapraszam!

01

02

03

04

05

06

07

08

 

Opracował i skanował: Antoni Dubowicz, marzec 2019

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież