06czerwiec2023     ISSN 2392-1684

00 DSC0044

144 / Morze jest wspaniałym tematem

Morze jest wspanialym tematem – twierdził Andrzej Wajda w rozmowie z dziennikarką Haliną Stefanowską. Głównym tematem tej rozmowy, opublikowanej w listopadowym numerze „Morza” z 1976 roku, był nakręcony na podstawie powieści Josepha Copnrada polsko-brytyjski film „Smuga cienia”, który pan Wajda reżyserował.

- Powstał film conradowski, ale jednocześnie także wajdowski, czuje się, że był pana osobistym przeżyciem – mówiła pani H.S.

Andrzej Wajda odpowiadał:

„...- miałem świadomość, jakie to trudne przedsięwzięcie. (...) statek żaglowy jest czymś tak wyjątkowym, czymś tak pięknym i zdumiewającym. Przede wszystkim, co jest wspaniałe, że kto nie jest żeglarzem, widzi w żaglowcu twór bezinteresownie artystyczny, coś równie pięknego jak motyl, jak rajski ptak, po czym – nagle – okazuje się, że wszystko, co na tym statku jest, każda linia, każdy blok, każdy element drewniany czy metalowy, jest absolutnie koniecznością. I to jest właśnie takie piękne, że jest bezinteresowność, która się okazuje interesownością w najwyższym stopniu...-

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 1625
00 DSC0044

143 / Pomnik Bohaterów Westerplatte / Klinika z buforem

Okładkę listopadowego numeru „Morza” z 1966 roku zdobi widziany z lotu ptaka, świeżo postawiony Pomnik Bohaterów Westerplatte w fotografii Zbigniewa Kosycarza. Wewnątrz numeru znalazła się w Aktualnościach odpowiednia notatka z uroczystości odsłonięcia pomnika.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 1858
00 DSC 0044

141 / Wylęgarnia mamutów / Tragedia JANOSIKA

W październikowym numerze MORZA z 1976 roku Andrzej Gołębiowski pisze o największej stoczniowej inwestycji w historii Gdyni – budowie Suchego Doku II wraz z gigantyczną suwnicą bramową, która aż do swojego spektakularnego upadku w dniu 4 grudnia 1999 była widocznym z daleka symbolem przemysłu okrętowego w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 2047
00 DSC0044

142 / Nowe kierownictwo / Tragedia „Cyranki” / Czas motorowców

Listopadowy zeszyt MORZA 1956 przedstawił nowe kierownictwo partii (czyli kraju), wyłonione po październikowym VIII Plenum PZPR. Zmiana ta rozbudziła w ludziach ogromne nadzieje. Również w środowiskach morskich zaczęto wysuwać śmiałe postulaty.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 2033
00 DSC 0044

140 / PER ASPERA AD ASTRA

Jerzy Miciński w artykule „PER ASPERA AD ASTRA”, opublikowanym w październikowym „MORZU” w 1966 roku, zajął się gdyńską uczelnią rybacką. Szkoła Rybołówstwa Morskiego obchodziła właśnie swoje dwudziestolecie.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 1742