21lipiec2024     ISSN 2392-1684

00 DSC 0852 nb

134 / Dwa pożegnania

Dla miłośników spraw morskich był to rok bardzo bolesnych strat. MORZE w lipcu 1986 roku żegnało się więc nie tylko z „dziesięciotysięcznikami”, na wieczną wachtę odszedł również Karol Olgierd Borchardt.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 2127
00 nb

133 / Od lipca do lipca / Rzeka wielkiej żeglugi

Okładka z lipcowego numeru Morza w 1966 roku wciąż kusi przygodą gorącego lata. Znakiem czasu jednak jest, że piękna pani w bikini nad brzegiem morza - trzyma w ręku papierosa. Wtedy wszystkie panie paliły publicznie i nikomu to nie przeszkadzało.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 1817
00 nb

131 / Program morski (i kolonjalny)

„O program morski” dopytywał w lipcowym numerze MORZA z 1936 roku Stefan Szwedowski.

„… Dzieje rozkwitu politycznego i dzieje upadku Rzeczypospolitej – wiązały się zawsze z rozkwitem i upadkiem jej programu morskiego…” – rozpoczynał autor swój wywód, by w ostatniej sekwencji stwierdzić:

„… Chcemy zabezpieczenia naszego handlu morskiego podczas wojny i pokoju. Chcemy obrony naszego wybrzeża, szlaków komunikacyjnych, chcemy kolonij, chcemy wszystkiego, czego nie mamy, wytrąceni na 150 lat z szeregu państw wolnych. Dlatego tez mniemamy, że na pokolenie obecne spada konieczność realizacji i tej części naszego wielkiego testamentu dziejowego. Do pracy musi stanąć cały Naród. Wykonać musimy to wielkie dzieło bez względu na przeszkody, a od Rządu wymagać jasnego, wyraźnego programu morskiego, aby nie powtórzyły się grzechy przeszłości…”

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 1584
00 nb

132 / Port zawiedzionych nadziei / Łososie ciągną na Nord-Ost

Okładkę lipcowego numeru MORZA z 1956 roku zdobi fotografia Jerzego Uklejewskiego, przedstawiająca jacht „Młoda Gwardia”. To żaglowiec z wielkimi morskimi tradycjami, którego historia sięga roku 1938. Zamówiła go w Szwecji Liga Morska i Kolonialna z inicjatywy generała Mariusza Zaruskiego. Wespół z 9 bliźniaczymi jednostkami stanowić miał trzon floty szkoleniowej dla harcerstwa polskiego. Historia jachtu opisana jest w Wikipedii, nie czytajcie jej jednak, jest niespójna i nieprawdziwa. Czy nie znajdzie się jakiś znawca żeglarstwa, by poprawić sprzeczne informacje?

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 1780
00 nb

130 / Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu / Włoskie siostry

Jeden z wielu serwisów internetowych, poświęconych Technikum Żeglugi Śródlądowej tak pisze o tej szkole: „…We Wrocławiu przy ulicy Aleksandra Brücknera nr 10 przez ponad pół wieku uczyli się chłopcy w marynarskich mundurach. Byli chlubą tego miasta - mieniącego się niegdyś stolicą polskiej żeglugi śródlądowej, a nazwa ulicy kojarzona była wyłącznie z nimi: poza ich szkołą nie było bowiem przy Brücknera niczego więcej... Ale … Wrocław odwrócił się tyłem do żeglugi śródlądowej i tyłem do nas - byłych uczniów najwspanialszej szkoły rzecznych wilków. Technikum Żeglugi Śródlądowej zlikwidowano bowiem decyzją miejskich rajców, a cały nasz niegdysiejszy świat przekazano w "obce" ręce, zacierające teraz skrzętnie wszelkie ślady naszej tam bytności…”

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 1846