28marzec2023     ISSN 2392-1684

Kępa Redłowska - rezerwat przyrody

NB

Rezerwat Kępa Redłowska – krajobrazowy rezerwat przyrody o powierzchni 118,16 ha utworzony w 1938 roku, w granicach administracyjnych Gdyni, w Redłowie.

Rezerwat jest częścią nadmorskiej klifowej wysoczyzny morenowej zwanej Kępą Redłowską. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych lasów bukowych oraz stanowisk jarząba szwedzkiego. W rezerwacie występują charakterystyczne rośliny (rokitnik zwyczajny) i specyficzne procesy geologiczne abrazji morskiej. Jest to pierwszy rezerwat utworzony na obszarze byłego województwa gdańskiego (historycznego woj. pomorskiego sprzed 1939 roku) i jeden z najstarszych w Polsce.

Autorem fotografii w jesiennej oprawie jest Andrzej Woliński.

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter