Port Kołobrzeg

port w kolobrzegu foto

Port Kołobrzeg – port morski nad Morzem Bałtyckim, u ujścia rzeki Parsęty, w woj. zachodniopomorskim, w Kołobrzegu. Port handlowo-rybacki posiadający marinę jachtową i pełniący także funkcję pasażerską.
W porcie działają nabrzeża przeładunkowe, dwie stocznie, Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb. W Kołobrzegu znajduje się brzegowa stacja ratownicza SAR oraz morskie przejście graniczne.
Około 880 r. na miejscu wcześniejszej osady, na prawym brzegu Parsęty, tam gdzie dziś jest Budzistowo, powstał gród kołobrzeski – znaczący ośrodek rzemieślniczo – handlowy o cechach wczesnego miasta w tym regionie. Na podstawie przedmiotów tu znalezionych w czasie wykopalisk archeologicznych (waga, przedmioty pochodzenia skandynawskiego, ości ryb morskich) sądzić można, że co najmniej dwie funkcje pełnił już wówczas port: handlową i rybacką.
Sto lat później, Pomorze pomiędzy ujściem Odry i ujściem Wisły włączył do swego państwa Mieszko I. Kołobrzeg, położony w środku tego terenu, stał się głównym portem państwa pierwszych Piastów, ważnym szczególnie do kontaktów ze Skandynawią, które były bardzo żywe. Najprawdopodobniej z portu kołobrzeskiego wypłynęła córka Mieszka I Świętosława do swojego małżonka Eryka Zwycięskiego. Potwierdzeniem ważności Kołobrzegu w tamtych czasach jest ustanowienie tu przez Bolesława Chrobrego w roku 1000 stolicy biskupiej dla całego Pomorza.

 

Wielkość statków wchodzących do portu Kołobrzeg nie może przekraczać 85 m długości i/lub 4,70 m zanurzenia dla wody słodkiej (przy średnim stanie wody).
Redę portu Kołobrzeg stanowi akwen ograniczony linią kołową o promieniu 1,5 Mm wyprowadzoną z pozycji czerwonej latarni wejściowej wschodniego falochronu[6].
Kanał portowy od głowicy falochronu wschodniego do południowo-wschodniej granicy portu ma powierzchnię 166 107 m², a kanał portowy od obrotnicy do Kanału Drzewnego 840 m².

Podejście do portu Kołobrzeg

Początkowym punktem podejścia do portu jest pława świetlno-dzwonowa "KOŁ" oddalona od wejścia ok. 2,5 Mm. Od pławy "KOŁ" należy położyć się na kurs 148o i sterować na widoczne budynki spichrzów zbożowych tak długo, aż wieżyczka lewego światła wejściowego (w nocy lewe światło wejściowe) znajdzie się w nabieżniku z pomnikiem Zaślubin z Morzem powinien być widoczny w środku między głowicami falochronów. Przy samym wejściu należy sterować na środek wejścia, wejście do portu musi odbywać się z prędkością zapewniającą sterowność statku.

mapa portu kolobrzeg

Port Jachtowy znajduje się w północnej części województwa. Jest elementem infrastruktury portu morskiego Kołobrzeg, leżącym w obrębie administracyjnym portu. Zlokalizowany jest na Wyspie Solnej w rozwidleniu rzeki Parsęty i Kanału Drzewnego.

Po wojnie, Port Jachtowy należał do Urzędu Morskiego. Nabrzeża w rejonie dzisiejszego portu powstały w latach 60- tych XX wieku. Przejęcie portu przez Miasto nastąpiło w 1997 r. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg przejął Port Jachtowy w 2008 roku. W grudniu 2011r. zakończyła się modernizacja portu w ramach projektu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski". Dzięki przeprowadzonej modernizacji stworzono wyjątkowe miejsce dla turystów, mieszkańców Kołobrzegu a przede wszystkim dla żeglarzy. Na terenie Portu powstał budynek klubowy, w którym znajdują się łazienki z prysznicami, pralnie, suszarnie, sale wykładowe i powierzchnie klubowe dla żeglarzy odwiedzających port. Wybudowano także hangar z przeznaczeniem na remonty i zimowanie jachtów. Zmodernizowany został również Basen Jachtowy, w którym odnowiono nabrzeża wyposażając je w instalację wodociągową i elektryczną na potrzeby cumujących jednostek. W basenie ustawiono także pomosty pływające, dzięki którym zwiększono ilośc dostępnych miejsc do cumowania. Główny basen tworzą nabrzeża wrzaz pomostami pływającymi, zasilone w wodę i prąd przy każdym miescy cumowniczym. Dostępna ilość miejsc przy pomostach i nabrzeżach wynosi 67, natomiast w basenie łodziowym ok. 30. Głębokośc waha się od 2,5 do 3,5 m w zależności od stanu wody. Jachty i inne jednostki mogą zimować w hangarze oraz na placu na przy Nabrzu szkutniczym. Cały teren został oświetlony , stworzono alejki, parkingi i plac zabaw. Budowa została dofinansowana przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg i Unię Europejską, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013. Planowany jest kolejny etap modernizacji obejmujący drugi basen oraz pozostałe nabrzeża za zabytkową Redutą Morast.

Łączna powierzchnia terenu portu wynosi 2,0581 ha.

Łączna długość nabrzeży wynosi ok. 660 m.( łącznie z nabrzeżami przy fosie). W Porcie Jachtowym w Kołobrzegu znajdują się następujące nabrzeża:

Nabrzeże Szkolne o długości 80 m.

Nabrzeże Szkutnicze o długości 107 m

Nabrzeże Turystyczne o długości 61 m

Nabrzeże Jachtowe o długości 48 m

Nabrzeże Manewrowe o długości 104,5 m

Nabrzeże Łodziowe o długości 110 m

Nabrzeża mają konstrukcję betonową, z oczepem żelbetowym, na ściance Larssena, osadzone na palach. W Basenie Jachtowym znajduje się 27 pomostów cumowniczych. Dostępnych jest 31 punktów poboru wody oraz energii elektrycznej.Na terenie portu od maja do września działa internet Wi-Fi, tzw. Hot spot.

Na nabrzeżach znajduje się 31 punktów poboru wody oraz energii elektrycznej.

Obok budynku klubowego znajduje się 74 miejsca parkingowe.

Teren Portu Jachtowego jest monitorowany i chroniony całodobowo.

W centrum przystani znajduje się zabytkowy obiekt tzw. Reduta Morast.

W przypadku realizacji planowanych dalszych działań inwestycyjnych Port Jachtowy w Kołobrzegu będzie najbardziej znaczącym portem jachtowym na polskim wybrzeżu. W oparciu o kołobrzeski port realne jest znaczne rozwinięcie ruchu turystycznego, a w konsekwencji aktywizacja całego regionu.

 

Źródło: Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter