20lipiec2024     ISSN 2392-1684

Aktualności

W Porcie Szczecin trwa budowa nowych nabrzeży

Budowa Nabrzezy Port Szczecin fot1

W Szczecinie trwa budowa nowych nabrzeży. W końcu zeszłego roku udało się zakończyć pierwszy etap Nabrzeża Czeskiego oraz Słowackiego wraz z pozwoleniem na użytkowanie. Na pozostałych etapach: drugim oraz trzecim już trwają roboty budowlane.

Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego to między innymi modernizacja Nabrzeży Czeskiego oraz Słowackiego, a także budowa nowych: Norweskiego, Duńskiego i pola odkładu na wyspie Ostrów Mieleński. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Grupa NDI.
Zimą pozwolenie na użytkowanie uzyskały niektóre części poszczególnych nabrzeży, dzięki czemu udało się zakończyć budowę m.in. 300 m Nabrzeża Norweskiego, 780 m obudowy brzegu przy Nabrzeżu Duńskim oraz zakres pierwszego etapu Nabrzeża Czeskiego i Słowackiego.

Wymieniona została także linia odbojowa dla Nabrzeża Fińskiego, gdzie pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane. Na budowie pola odkładu na Wyspie Ostrów Mieleński prace odbiorowe są w toku. Dno Kanału Dębickiego zostało pogłębione do - 12,5 m n. p. m.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego złożono też dokumenty, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla ponad 780 m obudowy brzegu, stanowiącej pierwszy etap przyszłego Nabrzeża Duńskiego.

Modernizacja portu poprawi jego dostęp, szczególnie w rejonie Kanału Dębickiego i pozwoli na obsługę największych statków.
Projekt jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Generalnym wykonawcą są spółki z Grupy NDI.


Źródło: FB/Port Szczecin-Świnoujście.

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież