28wrzesień2022     ISSN 2392-1684

WYPĘDZENI RYSZARD STRUCK

"Wypędzeni" - dramat sprzed 70 lat

Na lokalnym rynku wydawniczym ukazała się książka „Wypędzeni” autorstwa Ryszarda Struck.. Dotyczy ona wysiedleń mieszkańców Półwyspu Helskiego w kwietniu 1945 roku. Chociaż od tych wydarzeń minęło już ponad 70 lat, nie doczekały się one jeszcze żadnego udokumentowania w literaturze.

Co prawda w książce „Z naszej pamięci” Marii Boszke znajdują się wspomnienia autorki dotyczące jej wysiedlenia, ale dotyczą one tylko jednej osoby.

„Wypędzeni” ujmują problem znacznie szerzej, oprócz rysu historycznego znajduje się tam kilkanaście relacji uczestników tych wydarzeń.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 3975
podwodni tropiciele tajemnica wraku niszczyciela orp kujawiak

Podwodni tropiciele. Tajemnica wraku niszczyciela ORP Kujawiak

Największy w historii sukces polskich poszukiwaczy wraków!
Tajemnicą było dokładne miejsce spoczywania wraku. Sprawa wydawała się oczywista, mniej więcej było wiadomo, gdzie niszczyciel poszedł na dno. Ale tylko pozornie. Gdyby było inaczej, to wcześniejsze, liczne próby zlokalizowania wraku zakończyłyby się sukcesem…

W czerwcu 2015 roku członkowie Stowarzyszania Wyprawy Wrakowe, w ramach międzynarodowej ekspedycji „L72 A Forgotten Tragedy”, po 73 latach od zatonięcia, jako pierwsi zanurkowali na głębokość blisko 100 metrów na wrak niszczyciela eskortowego ORP Kujawiak.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 4046
Kaszubskie lodzie nb

Aleksander Celarek – „Kaszubskie łodzie”, nowe wydanie!

Drugiej takiej książki szukać można ze świecą na rynku wydawniczym nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I z góry powiem – nie znaleźć!

Pan Aleksander Celarek przedstawia „Kaszubskie łodzie“ ze znawstwem człowieka, który nie tylko wie wszystko o ich historii, ich konstrukcji i ich właściwościach, ale potrafi je też własnoręcznie zbudować i na nich żeglować. W Chałupach prowadzi własny warsztat szkutniczy i żaglomistrzowski, w którym powstają nie tylko nowe, lecz oparte na klasycznych wzorach łodzie, ale też i własne, nowoczesne konstrukcje, które wzbudzać muszą podziw każdego, kto się z nimi zetknie.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 6315
Okładka albumu kutry z wielkiej wsi

Album „Kutry z Wielkiej Wsi”

Album „Kutry z Wielkiej Wsi” poświęcony jest kutrom rybackim, których portem bazowym był wybudowany w 1938 r. port Władysławowo we Wielkiej Wsi. Cumujące w tym porcie kutry nosiły na burcie oznakę rybacką WWs aż do 1949 r., kiedy zmieniono je na WŁA, obowiązującą do dzisiaj.

Składa się on z dwóch części. W pierwszej jego autorzy Bohdan Huras – inżynier mechanik, inspektor Lloyd’sa, autor wielu książek i artykułów o tematyce morskiej oraz Franciszek Necel – władysławowski rybak i armator, syn znanego pisarza, piewcy kaszubskich tradycji i historii Augustyna, scharakteryzowali historię tego najbardziej na północ wysuniętego skrawka Polski ze szczególnym uwzględnieniem podstawowego zajęcia jego mieszkańców, jakim było rybołówstwo, opisali warunki w jakich doszło do wybudowania w 1938 r. portu Władysławowo we Wielkiej Wsi oraz jego znaczenie ekonomiczne w regionie oraz wojenne i powojenne losy kutrów z sygnaturą WWs i ich właścicieli do 1949 r.

Druga część zatytułowana „Kutry” obejmuje techniczne i historyczne biogramy i zdjęcia ponad sto kutrów zestawionych w następujących rozdziałach:
- Kutry z Wielkiej Wsi do 1939 r.
- Kutry z innych miejscowości stacjonujące we Władysławowie do 1939 r.
- Kutry władysławowskie i stacjonujące w tym porcie w latach II wojny światowej
- Kutry z oznaką rybacką WWs po 1945 r.
- Kutry i łodzie z inną rejestracją stacjonujące we Władysławowie w latach 1945 – 1949
- Łodzie rybackie żaglowo-wiosłowe z Wielkiej Wsi i okolic czynne w sierpniu
i w październiku 1945 r. oraz wymienione w wykazie taboru rybackiego w 1947 r.
Ważną częścią albumu jest przedmowa napisana przez znakomitego znawcę historii tej części Polski Mirosława Kuklika – dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy.

Na końcu albumu znajduje się m.in. bardzo szczegółowy indeks kutrów i łodzi rybackich oraz przywołanych w nim osób, skrót w języku angielskim i informacja o autorach. 

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 4513
Z pokladu pilota album Antoniego Dubowicza okładka

Gdynia Sails 2014 - z pokładu Pilota

Album „Z pokładu Pilota” ze zdjęciami Antoniego Dubowicza jest wyjątkowym wydawnictwem ukazującym pracę pilotów w gdyńskim porcie, głównie podczas zlotu żaglowców w 2014 roku. Na prawie 200 fotografiach laicy i „szczury lądowe” mogą zobaczyć, w jaki sposób trafiają do naszego portu statki i jak wygląda codzienna praca uwijających się na przybrzeżnych wodach statków-pilotów. Dodatkowo na zdjęciach uwiecznione są piękne żaglowce, które odwiedziły gdyński port w lipcu 2014 roku.

Książka w cenie 58 złotych jest jeszcze do nabycia w księgarni internetowej czec.pl (kliknijcie w ten link)

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 5006